Navigace

Spojujeme klienty s příležitostmi

Generální ředitel J&T Banky Štěpán Ašer v rozhovoru prozrazuje, kde vidí investiční příležitosti, o jaký typ investice mají klienti největší zájem a proč došlo k poklesu objemu vkladů.

J&T Banka je na trhu už dvacet let. Jak byste ji dnes charakterizoval?

Jsme bankou, která spojuje klienty s příležitostmi. Našimi klienty jsou lidé, kteří disponují významnějšími objemy investičních prostředků nebo naopak lidé a společnosti s podnikatelskými nápady. My jsme schopni tyto světy propojit ať už prostřednictvím vkladů a úvěrů nebo prostřednictvím přípravy a prodeje emise dluhopisů.  Naše vztahy s klienty jsou dlouhodobé a vzájemně se známe.

 

Do této pozice jste se postupně vyprofilovali nebo ji zastáváte už od počátku?

Vždy jsme se prezentovali jako privátní banka, které jen nehledá, do jakých cenných papírů investovat, ale sleduje i příležitosti, které nejsou na veřejném trhu a může je klientům zprostředkovat prostřednictvím přípravy nových cenných papírů.

 

Dříve byly investice určeny většinou pro kvalifikované investory, dnes zájem o ně proniká i mezi lidi s nižšími příjmy a nabídka se tomu přizpůsobuje. Bude i J&T Banka nabízet investice pro lidi s nižšími příjmy, nebo chce zůstat zaměřená jen na klienty s vyšším majetkem?

I nadále zůstaneme bankou pro movitější klienty. Důležité je umět rozpoznat klienta, který začne investovat s menší částkou a někam směřuje, od těch, kteří u ní zůstanou. Máme ambici mluvit i k budoucím bohatým, ale uvědomujeme si, že to není jednoduchá cesta a ještě na to nejsme připraveni. Stavíme na individuálním vztahu s klientem, za naši nejlepší mobilní aplikaci považujeme kontakt na privátního bankéře. Pokud, ale máme být efektivní při obsluze velkého počtu menších klientů, je digitalizace obsluhy nezbytná. Abychom při identifikaci budoucích bohatých a poskytování kvalitní služby byli úspěšní, musíme do digitalizace obsluhy ještě hodně investovat.

 

Bankovnictví i s ohledem na finanční krizi, která vyvrcholila pádem Lehman Brothers, prošlo mnoha změnami. Tehdy se prorokovalo, že nic už nebude jako předtím. Pocítili jste v uplynulých letech výraznější změnu v příležitostech pro obchodování či v bankovní regulaci?

Tyto oblasti je potřeba hodnotit odděleně. Regulace omezila volnost a kreativitu aktivit, které může banka dělat. A právě kreativita a flexibilita při tvorbě řešení je naší parketou v porovnání s velkými bankami. Do ekonomiky přiteklo v posledních letech spoustu peněz, ale nové regulace zároveň omezily, co s nimi může bankovní sektor dělat. I v případě naší banky se tím zúžil prostor toho jak můžeme s bilancí banky pracovat a naše postupy  se musely více standardizovat.

Z našeho pohledu a historické zkušenosti je vidět, že zatímco před patnácti lety byla spousta příležitostí a málo peněz k jejich realizaci, dnes je situace obrácená. Příležitostí, které by se daly zrealizovat prostřednictvím banky, je poměrně málo, ale klientských vkladů přebytek. Naší výhodou však je, že klientům nabízíme například vlastní emise dluhopisů. Dnes máme padesát šedesát miliard úvěrů na bilanci, ale klientům jsme profinancovali dalších sto miliard tím, že jsme jim pomohli vydat dluhopisy. Situace je dobře viditelná i na výsledcích. Po krizi jsme na poplatcích měli příjmy v řádu desítek milionů ročně, díky poplatkům za přípravu a realizaci emisí cenných papírů dnes  vykazujeme na poplatcích ročně  miliardu. Nežijeme tedy jen z úrokového příjmu, ale také z aranží pro klienty formou emisí.

 

O jaký typ investice mají klienti největší zájem? Jaké jsou aktuální trendy?

Aktuálně vedou dluhopisy. Když klesly úrokové sazby u termínovaných vkladů, začali klienti hledat alternativy. Zpočátku takové, u nichž dopředu viděli napsané číslo, kolik peněz dostanou za tři, pět nebo deset let. Pro lidi s velkým majetkem jsou ale vhodnější dlouhodobé investice, jejichž investiční horizont je mnohem delší. Měli by více investovat do equity, do majetkových účastí, které přinášejí stabilní výnos.   Postupně k těmto investicím směřují -  nechtějí každé tři roky znovu řešit co s penězi ze splacených dluhopisů, uvědomují si, že to co potřebují je udržitelný příjem ze svého majetku a jeho ochranu před znehodnocením inflací, nikoliv produkty s definitivní splatností.

Je pro klienty důležitější, že jde o dluhopis vydaný bankou, nebo více zohledňují účel a na jaké projekty peníze poskytnou?

Klienti chtějí slyšet příběh, i když nejdou do detailních finančních analýz, vytvářejí si názor na  to jak který emitent může v budoucnosti prosperovat.  Jak velkou váhu investoři přikládají skutečnosti, že emisi připravovala banka si netroufám posoudit.

Zájem je investovat také do příležitostí v podobě start-upů, a proto chceme klientům zprostředkovat i tento typ investic. Do fondu J&T Ventures, který nebyl otevřený klientům, jsme už investovali dvě stě milionů korun, nyní ale připravuje druhý start-upový fond, pro nějž se nám povedlo již získat zajímavé externí partnery a do něhož bychom chtěli klienty přizvat.

 

Prozradíte, ve kterých oblastech ještě vidíte potenciál?

Na trhu vzniklo mnoho menších fondů zaměřených na reality či investice do firem. My bychom tímto směrem rádinabídku také rozšířili a přinesli našim klientům vlastní realitní a private equity fondy, které umožní kapitálově se podílet na investičních příležitostech z okruhu firem a podnikatelů se kterými dlouhodobě spolupracujeme.

Prostor vidíme také v investicích venture kapitálu.  Kolegové z J&T Ventures mají silnou vazbu do komunity startupů v regionu, a na fondu J&T VENTURES I prokázali, že se díky tomu dokáží dostat včas k zajímavým projektům a příležitostem. Prostřednictvím nového fondu bychom i tyto příležitosti chtěli zprostředkovat našim klientům.

 

Pod J&T Banku tedy op ět budou spadat fondy, které budou majetkově ve firmách? Nebude tedy již vše spadat pod J&T Private Equity Group?

Částečně to tak opravdu bude. Budeme se snažit přivést partnery, s nimiž dlouhodobě spolupracujeme, abychom část equity nabídli i v našich fondech.

 

V loňském roce jste měli rekordní zisk, ale počet klientů se snížil o více než pět tisíc a poklesl také objem vkladů. Co za tímto poklesem stojí?

V uplynulých letech nám výrazně stoupaly vklady, protože jsme nabízeli velice zajímavou úrokovou sazbu. Naším cílem bylo klienty postupně přesvědčit k investicím, což se ne vždy podařilo a objemy termínovaných vkladů neklesaly. Na konci roku 2016 jsme měli vyšší bilanční sumu, než kolik jsme byli schopni využít. Ke snížení objemu vkladů jsme tedy cíleně směřovali. Spolu s vklady odešla také část klientů.

 

Stále o J&T smýšlíte jako o investiční bance. Jaké investiční příležitosti nabídnete klientům do konce roku?

Chystáme několik zajímavých dluhopisových emisí, ale také nových investičních fondů. Právě na těch chceme klientům ukázat, že investice přináší zajímavé zhodnocení. Při stavění fondů vycházíme z našich dlouholetých zkušeností, ze situace na trhu a také z toho, co nám klienti říkají. Nastavili jsme tak fond s delším časovým horizontem, který těží z dividendových titulů. Věřím, že právě pro méně znalé investory to bude způsob jak začít investovat do akcií a ty si lépe osahat.

 

S ohledem na kauzy první poloviny letošního roku a noviny plné Číny se nejde nezeptat, jak se vyvíjí spolupráce banky s Čínou? Máte ještě nějaké nevypořádané závazky?

Vše je vypořádáno, pohledávky byly uhrazeny. Historicky domluvená investice stále trvá.