Navigace

KKCG získá 100% podíl v Sazka Group

Skupiny KKCG a EMMA oznámily dohodu o rozdělení svých aktiv v Sazka Group. EMMA Capital si ponechá pouze akcie v chorvatské sázkové kanceláři SuperSport, skupina KKCG pak získá 100% podíl v Sazka Group včetně veškerých podílů, které Sazka Group drží v české Sazce, řeckém OPAPU, italské  Lottoitalia a rakouských Casinos Austria. Kompenzace pro skupinu EMMA bude podle vydané tiskové zprávy v rádu stovek milionů eur. Doposud držela KKCG v Sazka Group 75% podíl a EMMA Capital zbývajících 25 %. Z pohledu fungování jednotlivých společností by tato transakce neměla mít žádný dopad. Změna vlastnické struktury pak nemá žádný dopad ani na dluhopisy vydané společností Sazka Group. V podmínkách dluhopisů je stanoveno, že držitelé mohou požadovat předčasné splacení v případě, že Karel Komárek (KKCG) nebo Jiří Šmejc (EMMA) nebudou společně či samostatně ovládat přímo či nepřímo více jak 50 % hlasovacích práv v Sazka Group. To se v tomto případě nestalo.