Navigace

BigBoard: Horší hospodaření v r. 2018 v důsledku novely zákona; firma čeká letos zlepšení

Společnost BigBoard zveřejnila výsledky hospodaření za r. 2018. Tržby vzrostly o 5 % r/r na 1,11 mld. Kč, kde pokles výnosů v důsledku zákazu reklamy u dálnic byl kompenzován konsolidací společnosti Railreklam, která provozuje reklamu ve vlacích a na nádražích. Zisk před odpisy EBITDA zaznamenal prudký propad o 25 % r/r na 243,6 mil. Kč. Konec reklamy u dálnic se loni poprvé projevil na celoroční bázi, přičemž tento segment pro firmu představoval relativně vysokou marži. BigBoard navíc pokračoval v placení nájmu Ředitelství silnic a dálnic za nosiče pro případ, že by uspěla ústavní žaloba na novelu zákona a smlouva by mohla pokračovat. Ústavní soud žalobu nakonec zamítl a BigBoard by tak měl toto zaplacené nájemné obdržet zpět. V důsledku poklesu na provozní úrovni a relativně vysokých odpisů se firma dostala i do čisté ztráty -17,9 mil. Kč. Poměr čistý dluh / EBITDA činil na konci loňského roku 2,71 a plnil tak s rezervou kovenant dluhopisů ve výši 4,5. Management firmy očekává letos mírný růst tržeb a dvouciferný růst zisku EBITDA. Pokles hospodaření v loňském roce hodnotíme negativně, avšak vývoj byl podle nás očekávaný a z části jednorázový. Zprávu tak hodnotíme celkově mírně negativně.

 

IFRS, mil. Kč

2018

r/r

2017

Tržby

1111.7

5%

1061.8

EBITDA

243.6

-25%

324.7

Provozní výsledek

99.5

-47%

187.8

Finanční výsledek

-99.4

n.m.

-77.2

Čistý zisk

-17.9

n.m.

85.6

Zdroj: BigBoard, J&T Banka