Navigace

PFNonwovens: Silné výsledky bez překvapení, potvrzení cílů

Společnost PFNonwovens reportovala dnes ráno kvartální výsledky, které jsou ve shodě s naším odhadem. Rovněž bez překvapení je potvrzení celoročních cílů.

PFN dosáhl za 1Q19 růstu tržeb o 4,4 % r/r na 1,607 mld. Kč (J&T e1,626 mld. Kč). Pozitivní vliv měl růst cen polymerů a vyšší objem prodeje. Mírně vzrostla spotřeba materiálu (1,6 % r/r) a personální náklady (0,9 %, upravené 3,6 % r/r), což bylo více něž kompenzováno růstem tržeb. Rovněž EBITDA vzrostla na 347,5 mil. Kč (6,2 % r/r) a je lehce pod naším očekáváním (355 mil. Kč). Č. zisk předvedl růst o 86,9 % r/r na 202,3 mil. Kč a pokořil náš odhad (185,4 mil. Kč). Podcenili jsme zejména vývoj směnných kurzů. A právě kurzové změny jsou za podstatným meziročním růstem č. zisku. V 1Q19 zaúčtoval PFN 32,1 mil. Kč, hlavně kvůli posílení USD proti EUR, zatímco před rokem to byla ztráta 32,4 mil. Kč.

Č. dluh společnosti klesl o 11,5 % a ukazatel zadluženosti (č. dluh / EBITDA) je na konci 1Q19 3,03x proti 3,47x na konci minulého roku.

Management PFN potvrdil celoroční cíl na zisk EBITDA ve výši 1,3-1,45 mld. Kč. Výsledek dosažený za 1Q19 je 24,0-26,7 % celoročního cíle. CAPEX by neměl přesáhnout 1,45 mld. Kč (78,5 mil. Kč v 1Q19).

Projekty obou nových výrobních linek (JAR a Znojmo) pokračují podle plánu a komerční dodávky by měly začít v polovině roku a ve třetím kvartále. A měly by přispět k růstu hospodaření.

Celkově považujeme reportované výsledky za standardně silné bez překvapení a předpokládáme, že PFN splní své celoroční cíle.  

 

tis. Kč

1Q19

1Q18

r/r

J&T

rozdíl

Tržby

1 607 224

1 539 346

4,4%

1 626 000

-1,2%

EBITDA

347 472

327 038

6,2%

354 900

-2,1%

   marže

21,6%

21,2%

0,4pb

21,8%

-0,2pb

EBIT

222 951

212 031

5,2%

236 697

-5,8%

   marže

13,9%

13,8%

0,1pb

14,6%

-0,7pb

Čistý zisk

202 292

108 264

86,9%

185 422

9,1%

Zdroj: PFNonwovens, J&T Banka