Navigace

Rok 2018: rekordní počet dluhopisových emisí

J&T Banka uzavřela, dle auditovaných konsolidovaných výsledků, loňský rok s bilanční sumou ve výši 150,10 miliard korun, což představuje téměř 5% nárůst. Čistý zisk za dané období činil 2,08 miliardy korun.

tabulka-jt.png

Zejména uvedení dluhopisových emisí a směnkových programů přispělo k dosaženému zisku. V roce 2018 uvedla banka na trh 24 emisí v celkové nominální hodnotě přes 40 miliard korun, přičemž reálně upsaný objem činil 37,20 miliard korun. Banka tak potvrdila roli největšího aranžéra korporátních dluhopisů v České a Slovenské republice, což se projevilo i na růstu poplatkových výnosů. Čistý zisk z poplatků a provizí meziročně vzrostl o 40 % a překročil hranici 1,59 miliard korun.

„Na bázi dluhopisových emisí a směnkových programů, které pro klienty zajišťujeme, jsme vybudovali hned několik fondů. Ty jsou opakovaně oceňovány odbornou veřejností a podle růstu objemu spravovaného majetku jsou vyhledávanou investicí našich klientů. V roce 2019 plánujeme rozšířit řadu těchto fondů, zejména o ty, které kombinují svět dluhopisů se světem akciových trhů,“ říká generální ředitel J&T Banky Štěpán Ašer.

Vedle financování prostřednictvím dluhopisů vzrostl také objem poskytnutých úvěrů.  Ke konci roku 2018 byl objem poskytnutých úvěrů 71,53 miliard korun, což je meziroční nárůst o 3,5 %. Čisté úrokové výnosy na konsolidované úrovni pak vzrostly o 0,08 miliard korun na 3,81 miliard korun.

Nárůst nominálních úrokových sazeb v uplynulém roce se promítl do růstu klientských depozit.  Zůstatky na účtech klientů činily ke konci roku 119 miliard korun, což je meziroční nárůst o 29,8 %. „Banka si nadále drží stabilní vkladovou bázi s výrazným zastoupením termínovaných vkladů, které téměř z poloviny mají splatnost rok a více,“ dodává Štěpán Ašer.

Jako úspěšný lze v roce 2018 hodnotit i celkový nárůst klientského majetku v investičních produktech. Oproti konci loňského roku narostly za rok 2018 celkové investice o 15,5 % na konečných 145,1 miliard korun. Celkový objem v podílových fondech, které spravuje J&T Investiční společnost, vzrostl v roce 2018 o 12 % na 27,7 miliard korun.

Vlastní kapitál na konci roku 2018 činil 19,23 miliardy korun. Dostatečná kapitálová vybavenost umožňuje bance i v dalších letech růst a rozvoj. Kapitálová přiměřenost dosáhla ke konci roku úrovně 15,31 %.