Navigace

Ekonomická situace hraje do karet fondům

Majetek ve fondech kolektivního investování překonal v České republice půl bilionu korun. Zájem roste i o fondy, které svým klientům nabízí J&T Banka. Poptávka po nových fondech RENTIER a DIVIDEND dokonce překonala očekávání.

Podle údajů Asociace pro kapitálový trh České republiky (AKAT) narostl od začátku roku 2019 majetek ve fondech kolektivního investování o více než 38 miliard korun, čímž překonal hranici půl bilionu korun. Favoritem investorů se v prvním čtvrtletí s výrazným náskokem staly fondy dluhopisové (+28,60 %), silný růst zaznamenaly také fondy akciové (+11,97 %) a fondy fondů (+10,52 %).

Nárůstu kromě výše zmíněných typů fondů dosáhla také aktiva nemovitostních a strukturovaných fondů, naproti tomu fondy smíšené zaznamenaly mírný pokles o 1,31 %. Pokles aktiv zaznamenaly rovněž fondy peněžního trhu, a to až o 53,60 %, ovšem v absolutním měřítku se jedná pouze o necelých 6 miliard korun.

 

Hotovost se může hodit

Z fondů J&T dosahuje nejvyššího výkonu od vzniku zatím akciový fond J&T Opportunity. Za jeho úspěchem stojí pečlivě volené portfolio, které se soustředí zejména na region střední Evropy, kde jsou silné společnosti schopny generovat nadprůměrný zisk v rámci svého sektoru. K tomu vyplácejí svým akcionářům atraktivní dividendu (např. Moneta 8 % p. a.) a jsou trhem oceněny velmi zajímavě ve srovnání s některými vyspělými akciovými trhy.

„Tento základ portfolia potom doplňujeme vybranými společnostmi z celého světa, kde v danou chvíli vidíme vyšší hodnotu samotné společnosti, než je její aktuální ocenění na trhu. To, že nejsme vázáni žádným regionálním nebo sektorovým benchmarkem, nám umožňuje doručit klientům atraktivní mix domácích akcií s kombinací titulů, které ve světě z našeho pohledu skýtají možnost budoucího růstu. Díky současnému relativně negativnímu sentimentu mohou v nejbližší době akciové trhy vykázat vyšší volatilitu, nicméně případné poklesy bychom rádi využili k doplnění portfolia na rozumných cenách. S naší silnou pozicí v hotovosti, jež tvoří přes 25 % portfolia, jsme na to připraveni,“ popisuje strategii portfolio manažer Michal Semotan.

 

Po novinkách je velká poptávka

Zájem investorů o nové fondy J&T RENTIER a J&T DIVIDEND zatím překonává očekávání. „Větší zájem je díky běžící marketingové kampani o J&T RENTIER. Věříme, že postupem času se bude zájem o fondy nadále zvětšovat a stanou se vyhledávaným investičním nástrojem jak mezi fyzickými, tak i právnickými osobami. K tomu by mělo přispět budování dlouhodobé výkonnosti i pravidelná distribuce výnosu v rámci dividendových tříd,“ uvádí Roman Hajda, ředitel maltské společnosti J&T SICAV p.l.c., pod kterou oba fondy spadají.

 

 

K tradičně nejoblíbenějším fondům patří J&T Bond a J&T Money. Jaké výkony od nich letos očekáváte?

Odpovídá portfolio manažer Martin Kujal

Pro výkonnost fondů investujících do podnikových dluhopisů jsou nejdůležitější dva faktory – nastavení a vývoj úrokových sazeb a vývoj rizikových přirážek. Ve druhé polovině loňského roku a letos v květnu Česká národní banka zvyšovala úrokové sazby. Hotovost ve fondech tak nyní zhodnocujeme výrazně zajímavěji než v loňském roce. Ještě důležitější pro výnosnost fondů je fakt, že díky nastavení úrokových měr u nás a v Evropě přináší měnové zajištění investic v euru pro korunové fondy dodatečný výnos převyšující 2 % p. a. Rizikové přirážky se v průběhu a zejména na konci roku 2018 zvyšovaly, a segment podnikových dluhopisů se proto pro tento rok zatraktivnil.

Vyšší úrokové sazby a atraktivnější prémie za riziko od začátku roku vedly ke zlepšení výkonnosti fondů v porovnání s loňským rokem. J&T Bond od začátku letošního roku do 27. května vydělal 2,6 %, u J&T Money dosáhlo zhodnocení za stejné období 1,4 %.

Pro další zhodnocení bude spolu s výše uvedenými faktory podstatný vývoj rizikových přirážek a s tím spojený pohyb cen dluhopisů na finančním trhu. Ten nelze přesně předvídat, a proto spíše než o očekávaném výnosu můžeme hovořit o střednědobém výnosovém potenciálu jednotlivých dluhopisových fondů. Ten se skládá z výnosu do splatnosti portfolia, zohledňuje úročení hotovosti, příjmy z měnového zajištění a rovněž celkové náklady na správu fondu. Střednědobý čistý výnosový potenciál u J&T Money nyní vychází 2,7 %, u J&T Bondu je i po zohlednění vyšší budoucí zainvestovanosti portfolia potenciál přibližně 3,7 %.