Navigace

Pokoří Kokoschka Kupku? Říjnové aukce mohou přinést rekordy.

Podzimní aukční sezona je v plném proudu. A říjnové aukce mohou přinést několik zajímavých položek. Akce společnosti Adolf Loos Apartment and Gallery pak dokonce může přinést nový rekord českých aukčních síní. V nabídce budou také díla současných umělců zastoupených v J&T Banka Art Indexu.

Prodej mistrovského obrazu Oskara Kokoschky s názvem Praha – Pohled z křížovnického kláštera se bezpochyby stane událostí podzimu. Společnost Adolf Loos Apartment and Gallery jej nabídne k prodeji na své aukci 20. října a vyvolávací cena byla stanovena na 68 milionů korun. To včetně  aukční přirážky znamená minimální částku 78,2 milionu korun. Pokud se obraz skutečně prodá, byť “jen“ za vyvolávací cenu, jednalo by se o rekordní zápis tuzemské aukční historie. Dosavadní rekord drží plátno Františka Kupky Plochy příčné II, které se letos prodalo za 78 milionů korun (včetně aukční přirážky).

 

“Olej Praha – Pohled z křížovnického kláštera byl mnohokrát publikován a vystavován. Kokoschkovy obrazy malované z různých míst v Praze, např. ze Strahovského kláštera, ze zahrady Kramářovy vily, z obou břehů Vltavy a dalších míst jsou dnes součástí významných sbírek v Čechách i v zahraničí. Kokoschkův olej patří spolu s obrazy Praha – Karlův most (1934, sbírka Národní galerie v Praze) a Praha – Hradčany a Petřín (1936, sbírka The Phillips Collection, Washington D. C.) k jeho třem nejdůležitějším pražským vedutám,” popisuje význam díla aukční katalog.

Aukční síň nabídne také několik zajímavých děl současných umělců. K těm nejatraktivnějším bude bezesporu patřit dnes již ikonické dílo Krištofa Kintery s názvem Mluvič/Talkman z roku 1999. Jedná se o mluvící sochu s autorovým vlastním komentářem, o jedno z nejvýraznějších děl současného českého umělce, který slaví mnohé úspěchy v tuzemsku i v zahraničí. Minimální podání v případě Mluviče je 980 tisíc. Vzhledem k tomu, že se loni jeden z Mluvičů prodal za více než 1,5 milionu a že zájem o Kinterovo dílo jde raketově nahoru, je pravděpodobné, že se o skulpturu strhne velká bitva.

 

Malí “Kupkové“

Již o den dříve, tedy v sobotu 19. října, se v Topičově salonu uskuteční aukce mistrovských děl společnosti 1. Art Consulting. V nabídce se najde hned několik menších, ale zajímavých prací nejslavnějších modernistů. Zájem jistě bude o menší díla Františka Kupky, která začínají na 120 tisících. Za statisícové částky se tu budou vyvolávat také plátna Václava Špály, a dokonce od pouhých 40 tisíc bude v nabídce kresba tuší Emila Filly.

K hlavním lákadlům bohatého seznamu bude patřit Revoluce ve Španělsku Josefa Šímy. Olej na plátně začíná na 10 milionech. Budoucí majitel získá “originální, exkluzivní, motivicky nesmír ně vzácný, symbolicky mnohomluvné dílo Josefa Šímy, autora patřícího k největ- ším osobnostem, jež ustálily podobu čes- kého moderního umění dvacátého století,” ujišťuje katalog aukce.

Velká očekává budou spojena také s dalším Medkem, který jak ukázala jarní aukce může všechny překvapit. Obraz Festival kruhu bude vyvoláván za částku 5,5 milionu (bez aukční přirážky). Jen pro připomenutí, vyvolávací cena Medkova rekordního obrazu Akce I (Vajíčko) byla 8,5 milionu. Konečná cena ale vystoupala k 46 milionům (bez aukční přirážky)! Uvidíme, jak se bude dařit Festivalu kruhu.

Ze současných autorů budou v nabídce zástupci tvorby Jiriho George Dokoupila, Jana Merty či Vladimíra Kokolii.

Akce nabídne celou řadu děl zahraničních umělců. Zajímavostí bude položka 29. Jedná se o drobnou kresbu kuličkovým perem na novinový papír nazvanou Stojící žena s vyvolávací cenou čtvrt milionu korun. Na první pohled možná absurdní částka, ve skutečnosti jde však o zcela pochopitelnou cenu. Autorem totiž je Alberto Giacometti, legendární sochař a jeden z nejvýraznějších umělců minulého století, který má navíc momentálně výstavu ve Veletržním paláci.

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.