Navigace

ČEZ mění motivační program pro management

Dozorčí rada schválila zrušení dosavadního akciového opčního programu pro management společnosti, který bude nahrazen novým systémem výkonnostních odměn. Nový systém bude založen na vývoji ceny akcií společnosti (plus vyplacená dividenda) v každém roce a následně porovnání s vývojem akcií společností v indexu STOXX Euro 600 Utilities. Výkonnostní odměna pak bude vyplacena až po dalších dvou letech. Dosavadní opční program byl často předmětem kritiky a změnu, která více motivuje management brát v úvahu zájmy akcionářů, vnímáme pozitivně.