Navigace

První letošní obchodní den na BCPP přesvědčivě v zeleném

Pražská burza dokázala zakončit první obchodní den v novem roce poměrně přesvědčivě v kladných hodnotách. Index PX si připsal růst o 0,7 % d/d a to v poklidném a ne příliš aktivním obchodování, které mělo spíše sváteční tempo. Největšího objemu (necelých 63 mil. korun) dosáhly akcie ČEZ, které i díky posílení v samotném závěru obchodování končí silnější o 0,9 % d/d na závěrečné ceně 514 Kč. Pozitivní vývoj na finančních titulech se projevil také na naší burze, když žádný titul nezakončil v červených číslech. Objemem 52 mil. korun končí obchodování s akciemi KB, které si připsaly zisk 0,7 % a končí na hodnotě 835 Kč. Solidním růstem o 0,9 % zavírají akcie Erste Bank, které však zaznamenaly objem pouze necelých 30 mil. korun.  
 

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.