Navigace

Ohlédnutí za fondy J&T Banky

Investice do fondů v posledních letech nabízejí velmi zajímavý výnos. J&T Banka jejich portfolio stále rozšiřuje, aby si klienti mohli vybrat nejvhodnější kombinaci výnosu a kolísavosti investice. Pojďme se podívat, jak se fondům v loňském roce dařilo.

Podnikové dluhopisy profitovaly z pozitivní nálady

Investiční prostředí pro podnikové dluhopisy bylo v roce 2019 velmi příznivé. Ekonomická aktivita se udržela na slušné úrovni v USA. Evropu a některé rozvíjející se ekonomiky negativně ovlivnila konfrontační Trumpova politika v zahraničním obchodě. Ve druhém pololetí razantně vstoupily do hry centrální banky a podpořily důvěru trhů v tzv. hladké přistání. V momentu, kdy investoři uvěřili, že v nejbližší době nedojde k recesi, ale bude se spíše jednat jen o zpomalení aktivity, vedly nízké krátkodobé úrokové sazby k přesunu peněz do riskantnějších a zároveň výnosnějších investic. Podnikové dluhopisy z této situace profitovaly.bond.png

J&T Bond kombinuje investiční svět J&T a high yield dluhopisy na zahraničních trzích. „Rizika obchodních válek a recese nás vedla zpočátku spíše k opatrnějšímu přístupu k investování, kdy jsme měli na zřeteli ochranu kapitálu pro případ, pokud by se zhmotnily nepříznivé ekonomické scénáře. Jakmile největší hrozby pominuly a centrální banky daly jasně najevo svou podporu, zvýšili jsme postupně míru rizika, se kterou fond pracoval,“ popisuje strategii portfolio manažer Martin Kujal.

Fond dosáhl v roce 2019 zhodnocení téměř 6,5 % a vysoce tak překonal předpoklady. Vysoký dosažený výnos z investic za rok 2019 logicky vede k nižšímu reálně dosažitelnému (očekávanému) výnosu v budoucnu. Celkově se střednědobý čistý výnosový potenciál fondu J&T Bond nyní pohybuje mezi 3,3–3,5 %.

Fond pro veřejnost J&T Money se zaměřuje v koncentrované podobě na dluhopisy – investiční myšlenky finanční skupiny J&T. Větší část těchto dluhopisů drží privátní investoři do splatnosti, což relativně snižuje jejich kolísavost ve srovnání s instrumenty, které drží především institucionální investoři. Ačkoli je fond ovlivňován obdobnými tržními faktory jako J&T Bond, je jeho citlivost vůči těmto vlivům nižší. Celkově fond dosáhl v roce 2019 zhodnocení cca 4 % při nadále velmi nízké kolísavosti.

Výnos do splatnosti portfolia fondu J&T Money v kombinaci s efektem zajišťování měnového rizika přesahuje hranici 4 %, což po zahrnutí vnitřních nákladů fondu znamená čistý střednědobý výnosový potenciál 2,8–2,9 % ročně. „Nadále tak platí, že vnitřní výnosový potenciál fondu J&T Money je o něco nižší než u fondu J&T Bond, což je vykoupeno očekávanou nižší kolísavostí,“ dodává Martin Kujal.

fondy.png

Fond pro kvalifikované investory J&T High Yield Money Market kombinuje dluhopisy a směnky z investičního světa J&T a dalších firem z našeho regionu. Výnos do splatnosti portfolia činil ke konci roku 4,3 %, modifikovaná durace byla 1,6. Za rok 2019 vykázal fond zhodnocení 4,4 %, čímž překonal výhled ze začátku roku. Vzhledem k výnosu do splatnosti se potenciál fondu pro dalších 12 měsíců pohybuje v rozmezí 3,5–4 %.

 

Zajímavé zhodnocení u konzervativních dluhopisů

Pro ceny konzervativních dluhopisů byl loňský rok příznivý. Již od začátku roku sláblo odhodlání americké centrální banky dále utahovat měnové podmínky. V průběhu roku donutilo ochlazení ekonomické aktivity centrální banky ke kompletnímu obratu. Pokles krátkodobých úrokových sazeb se přenesl i na delší splatnosti a vedl v roce 2019 k velmi zajímavému zhodnocení dlouhodobých konzervativních investic.

Fond J&T Flexibilní dluhopisový se zaměřuje na konzervativní investice do střednědobých státních dluhopisů a také podnikových bondů převážně s investičním ratingem. „Na začátku roku jsme byli zainvestováni velmi konzervativně. Během druhého čtvrtletí jsme navyšovali úrokové riziko směrem k neutrální úrovni. S tím, jak slábla ekonomická data v Evropě, jsme prodlužovali postupně duraci ještě dále a zároveň jsme udržovali nízké kreditní riziko. To jsme mírně navýšili až v závěrečných měsících roku poté, co definitivně vykrystalizovala podpora centrálních bank,“ uvádí Martin Kujal. Celkově fond dosáhl zhodnocení 2,7 % a splnil tak cíl překonat zhodnocení nejlepších termínovaných vkladů.

 

Akcie investory potěšily

Akciové trhy v roce 2019 potěšily investory, když přinesly jedno z nejlepších zhodnocení za uplynulé roky. Nízká výchozí úroveň po výprodejích z prosince 2018 samozřejmě tento růst zvýraznila, ale akcie rostly především díky změně sentimentu v oblasti úrokových sazeb.citace.png

Fond J&T Opportunity CZK vydělal investorům 18,81 % a před koncem roku dosáhl své nové maximální hodnoty. „Nadále se soustřeďujeme na domácí region a významné domácí tituly, nejsilnější pozice ve fondu tvoří akcie společností ČEZ, Moneta a Avast. Zároveň naše portfolio doplňují vybrané akcie z celého světa, kde vidíme výraznou investiční příležitost a ve středoevropském regionu ji nenajdeme – především jde o technologické tituly, ale i například komoditní společnosti,“ konstatuje portfolio manažer Michal Semotan. Ke konci roku bylo více než 25 % portfolia v hotovosti, aby byl fond připraven na případnou korekci předchozího růstu.    

J&T Dividend zahájil svou činnost na konci března roku 2019. Zaměřil se na akcie přinášející zajímavý dividendový výnos, navíc v kombinaci s akciemi společností, kde lze teprve očekávat růst dividendového výnosu či buybacku. Od svého vzniku zhodnotil fond své portfolio o 17,22 % ! Objem majetku ve fondu na konci roku 2019 přesáhl 230 milionů Kč, zainvestovanost portfolia činila lehce pod 85 %, brutto dividendový výnos portfolia pak přesáhl 5,20 %.    

 

Smíšené fondy připsaly dvouciferné výnosy

Rok 2019 byl pro riziková aktiva velmi úspěšným poté, co si většina trhů připsala dvouciferné výnosy. Výrazně posílily nejen akciové, ale i komoditní trhy. Dařilo se i alternativním aktivům, jako jsou konvertibilní dluhopisy, realitní investiční trusty nebo zlato.

Fondy životního cyklu J&T Life zaznamenaly rovněž velmi solidní výnosy, přičemž jim pomohla právě poměrně široká diverzifikace do různých typů aktiv. „U fondu J&T Life 2025 jsme pokračovali v přesunu aktiv z rizikové do dluhopisové části portfolia. Podíl pevně úročených instrumentů tak vzrostl téměř na 70 % portfolia. I přes vysoký podíl dluhopisových aktiv si fond J&T Life 2025 připsal v roce 2019 výnos na úrovni 10 %,“ říká portfolio manažer Marek Janečka.

U dlouhodobých fondů životního cyklu J&T Life 2030 a J&T Life 2035 rovněž začal přesun aktiv z rizikové do bezpečnější části portfolia. Tyto fondy v uplynulém roce zaznamenaly vysoké dvouciferné výnosy. J&T Life 2030 měl výnos 14,5 %, zatímco fond J&T Life 2035 se zhodnotil o 15,5 %.

Navzdory relativně nižšímu podílu čistě akciových instrumentů si fondy J&T Life vedly lépe než většina obdobně zaměřených konkurenčních fondů. „V roce 2020 očekáváme kladné, ale na rozdíl od loňského roku pouze jednociferné nárůsty fondů J&T Life,a to především kvůli nízkým výnosům na dluhopisech a vyššímu ocenění akciových trhů,“ dodává Marek Janečka.

V nabídce J&T Banky přibyl od 18. 3. 2019 smíšený fond J&T Rentier. Dluhopisové portfolio je spravováno známou strategií J&T Bond. V rámci akciové části je kladen důraz na diverzifikaci a při hledání investičních příležitostí je každý titul zkoumán primárně dle předpokladů udržet vysokou výplatu dividend. Následně je zařazení do fondu a váha stanovena na základě valuace.rentier.png

Jádro portfolia tvoří necyklická odvětví. Fond měl proto ke konci roku pouze malou expozici na technologický a finanční sektor. Většinu roku činil podíl akcií 40 %, což také přispělo k nízké volatilitě, a od založení fondu do konce roku činila výkonnost 7,1 % při nárůstu aktiv na téměř 400 milionů Kč.

U dluhopisové části vidí tvůrci fondu potenciál 4% p. a., dividendový výnos drží u 6 % s tím, že akcie mají navíc potenciál kapitálového zhodnocení v dlouhodobém horizontu. Za aktuální situace pomalého ekonomického růstu a podpory centrálních bank budou využívat poklesy na trhu k nákupům.