Navigace

Pražská burza zažila další růstový den

Pražská burza tento týden nezná jinou než zelenou barvu a čtvrteční obchodování neskončilo jinak. Index PX zakončil silnější o 1,0 % d/d. Nejvýraznějším růstem zakončilo obchodování s akciemi Erste Group, které v solidním objemu 215 mil. korun zakončily silnější o 4,1 % d/d na závěrečné ceně 875,80 Kč. Titul tak dokonale využil aktuální uklidnění nervozity na trzích. Solidním růstem o 2,1 % zakončilo obchodování s akciemi Komerční banky (KB). Titul před otevřením trhu reportoval hospodářské výsledky. Výrazně pozitivní zprávou byla pouze navržená dividenda 58 Kč na akcii (7,1% hrubý div. výnos). Akcie KB toho dokázaly vyžít a zakončily na ceně 822 Kč. Největším objemem obchodů (239 mil. korun) se prezentovaly akcie Monety, které na solidní hospodářské výsledky reagovaly poměrně překvapivě poklesem o 0,8 % na cenu 86,25 Kč.       

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.