Navigace

ČEZ: Prodej polských aktiv by mohl začít již v dubnu

Podle médií s odvoláním na zdroje ze společnosti by prodej polských aktiv ČEZu mohl začít již v dubnu. Skupina v zemi vlastní několik projektů na větrné parky, dvě malé vodní elektrárny a hlavním aktivem jsou dvě uhelné elektrárny. V roce 2018 vygenerovala polská aktiva EBITDA přibližně 1 mld. Kč, což by indikovalo prodejní cenu do 10 mld. Kč (19 Kč na akcii). S prodejem v Polsku společnost počítá již dlouhodobě v rámci své strategie prodeje většiny zahraničních aktiv.

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.