Navigace

Dluhopisové fondy: prodat nebo přikoupit?

Proč za krize padají i dluhopisové fondy? Když padají akcie, dluhopisy rostou, anebo by aspoň měly. Tak se to alespoň psávalo v příručkách pro investory. Leccos se však změnilo. V posledních dnech po strmém tobogánu jely akcie i dluhopisy. Sice každý jinou rychlostí, zato oba stejným směrem.

Likvidita
Proč s vypuknutím pandemie svištělo volným pádem téměř všechno od A jako akcie až po Z jako zlato? Odpověď zní: likvidita. Pro neekonomy, likvidita je schopnost jakéhokoli aktiva proměnit se v peníze. V časech nejistoty, kdy se nelze divit nikomu, kdo online sledoval rychlost šíření nákazy a liknavost neasijských politiků, je hotovost královnou.
Dluhopisové fondy operují na trzích, které se od poslední finanční krize výrazně změnily. Přesněji řečeno, změnila se struktura trhu, povaha i kapitálová vybavenost jednotlivých hráčů.

Bankovní knihy

Zaprvé, nárazníky v podobě obchodních knih investičních bank, které tradičně vykrývaly rozdíly mezi poptávkou a nabídkou investorů, se ztenčily a ztvrdly. Nově zavedená regulace finančních institucí způsobila, že velké zásoby dluhopisů a vydělávání na jejich držení i obchodování, se kvůli citelnému nárůstu kapitálových požadavků staly pro spoustu institucí nedostatečně výnosnými. Ti dealeři, kteří na trhu zůstali, roztáhli svá rozpětí mezi nákupními a prodejními cenami tak, aby se jim to při zvýšených nákladech na kapitál vůbec rentovalo. Zároveň však nedisponují neomezenými limity, aby hromadně nabízené dluhopisy mohli pojmout.

Dluhopisové ETF a CTA

Zadruhé, přibyly a v posledních letech se výrazně rozmohly dluhopisové ETF - fondy zaměřené na replikaci některého z vybraných indexů. Jsou oblíbené pro svou likviditu a relativně nízké náklady. Když je poptávka po dluhopisových ETF, autorizovaní agenti pro tyto fondy přikupují téměř všechny dluhopisy daných charakteristik en bloc. Naopak, když investoři chtějí peníze, agenti celé portfolio en bloc odprodávají. Tím, že se snaží replikovat nějaký dluhopisový index co nejvěrněji, kupují i prodávají téměř bez ohledu na ceny. Pomáhají ceny jak vyšroubovat do nesmyslů, tak i srazit do pekel. Správci ETF se brání, že jejich objem s ohledem na velikost celkového trhu je stále ještě zanedbatelný. Jenže vzhledem k tomu, že většina dluhopisových investorů je pasivní a dluhopisy se snaží držet do splatnosti, bývá podíl dorovnávacích obchodů ETF na rozdivočelém trhu v kritických dnech citelný.
Nákupní šílenství i surovost výprodejů dále občas umocňují některé algoritmické CTA investiční strategie provozované z fondů nebo portfolií bank. Nastavení jejich nákupních a prodejních pokynů bývají různá, často však navázaná na aktuální volatilitu. 

Aktivní správci

V neposlední, možná spíše v první řadě, k výkyvům cen dluhopisů přispívají sami aktivní správci dluhopisových portfolií v podobě investičních fondů nebo řízených účtů. Když jejich klienti a investoři chtějí peníze, portfoliomanažeři musejí něco odprodat. Jak to tak bývá, s každým poklesem trhu investoři znervózní, chtějí vystoupit a portfoliomanažeři musejí odprodávat. Všichni najednou. Ale komu? Penzijní fondy, které tolik netrpí fluktuací objemu, bývají plně zainvestované. Na pojišťovny dolehla regulace Solvency II nebo její ekvivalenty, které jim držení nestátních dluhopisů prodražily a znechutily podobně jako bankám. Kromě státních dluhopisů jsou jejich kapacity omezené.

Kdo cenám dluhopisů pomůže?

Pokud za dob vysoké volatility již nezkrachovaly, na trhu zbývají ještě hedge fondy natěšené na krveprolití. Tito hráči v dobách nelikvidity pečlivě šetří síly (hotovost) a jako supi čekají, až ceny na straně nabídky propadnou na úrovně, kdy se na šťavnaté sousto vrhnou s minimálním úsilím. Kdo jiný trhu a cenám dluhopisů v krizi může pomoci? Ten, kdo v systému řídí likviditu. Ten, kdo může emitovat i rušit peníze bez omezení, tj. centrální banky. Americký Fed i Evropská centrální banka proto v posledních dnech rozšířily seznamy dluhopisů, proti jejichž zástavě si účastníci trhu můžou půjčit. Dále přistavily fondy, které mohou poměrně široké spektrum dluhopisů přímo nakoupit. Nakoupí je, podrží do splatnosti, a pokud emitenti koronakrizi přečkají, centrální banky na dluhopisech vydělají místo těch, kdo v panice chtěli nebo museli při nižších cenách prodat. Aktivity centrálních bank o očekávání jejich působení již jsou na trhu cítit.
Nezapomněli jsme na někoho? Určitě. Každý zběhlejší investor do dluhopisů ví, že poklesne-li cena 5letého dluhopisu s 5procentním kuponem na 95 procent jeho nominální hodnoty, do splatnosti bude dostávat nejen 5 procent úroku z kuponu, ale i těch 5 procent, které zbývají mezi dneškem a 100 procenty nominální hodnoty splatné na konci. Výnos takového investora tedy bude 5 % p.a. + 5 % za 5 let, tj. přibližně 6 % p.a.! Tuto jednoduchou matematiku zná drtivá většina individuálních investorů i ta znalejší část investorů do dluhopisových fondů a v časech poklesů mimořádných příležitostí ji využije.

Rada na závěr

Pokud váš fond drží dluhopisy, jejichž emitenti tu budou i po odeznění karantén a mimořádných opatření, sedněte si na ruce a nedívejte se ani na ceny fondů ani na ceny, kterými fondy musí svá portfolia oceňovat. Držte se stávajícího investičního plánu. Investujte pravidelně, anebo, chcete-li jako chytří investoři využít současných slev, dokupte za víc, protože dluhopis nakoupený se slevou do splatnosti dodá ještě vyšší výnos, než činí jeho nominální úrok. Totéž platí o fondech, které zlevněně dluhopisy nyní drží a jejichž výnos bude s velkou pravděpodobností v následujícím období vyšší než kupony dluhopisů v jejich portfoliích.

 

 

Upozornění: Uvedený článek obsahuje informace z české i světové ekonomiky nebo představuje názory osob zaměstnaných v J&T BANKA, a.s., J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., nebo ve společnostech s nimi propojených („Společnosti“), a vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho vyhotovení. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Společnosti nenesou žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.