Navigace

Kofola čeká pokles zisku EBITDA o 20 %, dividenda případně v prosinci

Management Kofoly v pátek na konferenčním hovoru uvedl, že kvůli pandemii Covid-19 čeká v letošním roce pokles tržeb i zisku. Pokles tržeb odhaduje společnost na cca 10 % v České republice a na Slovensku, 8 % ve Slovinsku a 18 % v Chorvatsku. Nejvíce zasažen je segment HoReCa (hotely, restaurace, catering), kde firma realizuje vyšší marže než v maloobchodním prodeji. Proto čeká větší pokles zisku EBITDA, a to o cca 20 % r/r z loňských 1119 mil. na 900 mil. Kč, +/- 10 %. Management očekává, že cca 10 % obchodních partnerů v segmentu HoReCa již neobnoví činnost. Kofola využila moratoria na splátky úvěrů, které pro ni potrvá do 31. 10. 2020. Do té doby nemůže vyplácet dividendu. Plánuje proto v listopadu valnou hromadu, na níž se v závislosti na aktuální situaci hospodaření rozhodne o vyplacení dividendy ze zisku r. 2019. Podle managementu by se v prosinci mohla vyplatit „určitá dividenda“. Management také sdělil, že současné zadlužení čistý dluh / EBITDA je mírně nad 3, přičemž do konce roku by mělo vzrůst na 3,5, pokud se naplní projekce na zisk EBITDA 900 mil. Kč. Hodnota 3,5 je zároveň kovenant pro bankovní úvěry, který by firma neměla překročit. To podle nás bude velikost případné dividendy výrazně omezovat.