Navigace

Avast: Valná hromada schválila dividendu a potvrdila členy představenstva

Řádná valná hromada Avastu včera schválila finální dividendu za r. 2019 ve výši 0,103 USD či 2,6 Kč na akcii. Připomínáme, že včera se již akcie obchodovaly bez nároku na tuto dividendu. Dividenda bude vyplacena 24. 6. Valná hromada rovněž znovuzvolila do funkce všechny současné členy představenstva společnosti.

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.