Navigace

Červen bude o naději

Covid a zase covid. Kolem tohoto slova se teď všechno točí. V Evropě a USA už dochází k postupnému oživování ekonomiky, novým ohniskem pandemie se stala Jižní Amerika. Analytici však začínají být mírně optimističtí a věří, že teď už se všechno začne rozjíždět.

I v květnu bylo tématem číslo jedna dění kolem pandemie covid-19, avšak více se začal rozdělovat vývoj v jednotlivých geografiích. V Evropě a USA již pandemické křivky umožnily rozvolňování preventivních opatření a postupné otevírání ekonomik či přinejmenším konkretizaci plánů na znovunastartování společnosti. Čínská data naznačují, že v základním scénáři by mohlo docházet v Evropě i USA k postupnému nástupu oživování téměř zastavených ekonomik. Naopak Rusko a například Turecko teprve začínaly hovořit o zplošťování epidemiologické křivky a Jižní Amerika se dostává na konci května do svého vrcholu, co se denního počtu nakažených týče. Jižní Ameriku tedy můžeme označit za nové ohnisko pandemie.

„Jak již bylo naznačeno, v Evropě a USA se ke konci měsíce sledovalo, co udělá s počty nakažených postupné rozvolňování, a i v tomto bodě jsou prozatím dosahovány uspokojivé výsledky. Z tohoto pohledu panovala pozitivní nálada, ale i obezřetnost vzhledem k tomu, že rizika jsou stále otevřená a je potřeba je brát na zřetel,“ říká hlavní ekonom J&T Banky Petr Sklenář.  

Centrální banky v květnu bez zasedání

V květnu nebyly na programu zasedání ani ECB, ani Fedu, ale záplava likvidity byla na trhu patrná. Výnosy na státních dluhopisech buď stagnovaly (USA), nebo pokračovaly v poklesu (jižní Evropa), kde to bylo ještě možné. Kreditní prémie korporátních dluhopisů se dále zmenšovaly. Podporována pak byla i riziková aktiva, což bylo patrné na akciových indexech. Začátkem června ECB dle očekávání nezměnila sazby, ale zvýšila program PEPP o 600 mld. EUR a prodloužila o rok.

Ropa za záporné ceny

Ropa byla z počátku měsíce velmi sledovaným tématem. Především poté, co jsme v dubnu viděli i záporné ceny na dubnovém kontraktu WTI. Avšak v průběhu května, kdy vstoupila afektivně v platnost nová dohoda OPEC+ na snížení produkce o 10 % světové denní těžby, docházelo k postupné stabilizaci cen. Cena zámořské WTI zakončila měsíc na 35,5 USD (+88,4 %). „Ano, stále jsme hluboko pod úrovněmi z minulého roku 55 až 60 dolarů za barel, ale již jsme, zdá se, opustili krizový scénář. Rozhodně se situace uklidnila, alespoň z pohledu hlavních sledovaných zpráv,“ uvádí PetrSklenář.

Výsledková sezona je u konce

V květnu doběhla výsledková sezona. V rámci amerického trhu (S&P 500) došlo k pozitivnímu překvapení vůči odhadům analytiků na tržbách z 59 % a na čistém zisku z 65 %, avšak meziročně došlo „jen“ k 1% růstu tržeb a 7,7% poklesu na čistém zisku. Nadále platilo, že většina firem buď výrazně snížila výhled na druhý kvartál, resp. 2020, či jej zcela zrušila z důvodu pandemie covid-19. Evropa na tom byla podobně, co se srovnání s odhady trhu týkalo. Nicméně meziročně klesly tržby o 5,3 %, a čistý zisk dokonce o 21,9 %. Zde bylo patrné, že pandemie dopadla na Evropu dříve než na USA.

Indexy v číslech

Uvolněná hospodářská politika, postupné otevírání vybraných ekonomik a pokračující pozitivní data z vývoje pandemie v rámci Evropy a USA pomohly téměř všem akciovým indexům k dalšímu kladnému měsíci. Konkrétně hlavní indexy v USA přidaly meziměsíčně 4,3–6,8 %. Vedle technologií a farmacií se postupně oživovaly i ostatní sektory kromě finančnictví. Evropa prostřednictvím Stoxx Europe 600 přidala 7,7 %, Nikkei +8,3 %, Šanghaj stagnovala na −0,3 % a domácí index PX přidal 2,6 %.

Dluhopisy sledují spekulace

Americká dluhopisová výnosová křivka zůstala v květnu druhý měsíc v řadě bez větší změny. Výnos 10letého dluhopisu kolísal kolem 0,65 %. Dluhopisové trhy již nereagovaly na data z ekonomiky ani na komentáře z Fedu. Kreditní prémie pokračovaly v poklesu kvůli zásahům Fedu a dostaly se na úrovně z první poloviny března.

Vývoj dluhopisů v eurozóně byl smíšený. Výnosy německých dluhopisů vzrostly o 10–20 bodů, v případě 10letého dluhopisu se výnos držel poblíž −0,5 %. Ve Středomoří výnosy dluhopisů klesly o 20–30 bodů a odmazaly předchozí nárůst. Kreditní prémie v Evropě dál klesly kvůli krokům ECB na úrovně z první poloviny března.

Dluhopisové výnosy ve střední Evropě klesly opět o 20–40 bodů. Česká výnosová křivka se stala relativně plochá, na kratším konci jsou výnosy na nulové úrovni a 10letý výnos po 3 letech klesl pod 0,7 %. Trh reagoval na předchozí snižování sazeb ČNB.

Dluhopisové trhy sledují sentiment a spekulace na další uvolněnou měnovou politiku klíčových centrálních bank (ECB, Fed).

Oživení vyvolá poptávku po komoditách

Komoditní trhy v květnu po určité stabilizaci prošly pozitivním vývojem a široké indexy si připsaly 13–16 %. V květnu byl opět klíčovým faktorem vývoj cen ropy, která se na konci měsíce vrátila na úrovně z první poloviny března (35 USD). Cena americké ropy WTI za květen vzrostla o 88 %, což je nejvyšší měsíční nárůst v historii. Evropský Brent přidal 40 %, což je nejvyšší nárůst za posledních 20 let. Trh s ropou se stabilizuje, kdy na jedné straně se obnovuje fyzická poptávka po ropě a současně došlo k výraznému omezení těžby. Technické kovy v průměru přidaly 3 % a drahé kovy 4 %. Cena zlata (3 %) se dostala na nové 8leté maximum 1 730 USD. Zemědělské plodiny v průměru zůstaly bez změny.

„Krátkodobý výhled bude ovlivněn sentimentem, ale probíhající ekonomické oživení, to je poptávka po komoditách, by mohlo pomoci v dalším růstu. Je nutné počítat s velkou volatilitou. Důležitým faktorem pro ceny komodit zůstává vývoj kurzu dolaru,“ popisuje situaci hlavní ekonom.

Kofola akcionáře nevyplatí

Z akcií se tentokrát podíváme na Kofolu. Taoznámila hospodářské výsledky za první kvartál, které zatím jen málo odrážely opatření proti covidu-19. Tržby meziročně klesly pouze o 0,1 % na 1289,3 mil. Kč, a zisk EBITDA dokonce meziročně mírně vzrostl o 0,6 % na 1189,9 mil. První kvartál byl podpořen silným startem roku a dřívějšími akvizicemi (Espresso a cidery F. H. Prager) stejně jako poklesem některých nákladů. To dokázalo vykompenzovat propad segmentu HoReCa (hotely, restaurace, catering) na konci března v souvislosti s covidem-19.

Management nicméně očekává výrazný dopad situace do druhého kvartálu a pro letošek počítá s propadem zisku EBITDA o 20 % z 1119 mil. na 900 mil. Kč. Firma využila možnosti odkladu splátek bankovních úvěrů (dvakrát 109 mil. Kč) do 31. 10. To jí však zároveň znemožňuje vyplácet prostředky akcionářům. Společnost tak plánuje na listopad mimořádnou valnou hromadu, která by mohla schválit „určitou dividendu“ k vyplacení v prosinci. „Jsme názoru, že dividenda bude výrazně nižší než 13,5 Kč na akcii vyplacených ze zisku roku 2018,“ konstatuje Petr Sklenář.

Akcie Kofoly se částečně zotavily z propadu k hranici 200 Kč v březnu a nyní se obchodují okolo 230–240 Kč/akcie. Analytici J&T Banky se domnívají, že trh vnímá z velké části Kofolu jako dividendový titul. Odložení dividendy na prosinec a její pravděpodobně omezená velikost podle nich nedovolí akcii posun zpět k dřívějším úrovním nad 260 Kč/akcie. Volatilitu do obchodování by mohl vnést v příštích týdnech vývoj letní sezony (počasí a návštěvnost restaurací), která je zásadní pro segment HoReCa (cca 40 % tržeb firmy).

Červnové výhledy

V červnu se budou dále otevírat jednotlivé ekonomiky. Pandemický vývoj na tomto pozadí bude hrát významnou roli. Prozatím jsou výsledky uspokojivé, ale jistá nervozita stále zůstává. Otevírání státních hranic pro cestování je jen velmi pozvolné. Oživování globální poptávky bude stěžejní pro další vývoj po zbytek roku.

ECB v červnu téměř dvojnásobila program PEPP a o rok jej prodloužila. Něco podobného, tedy zvětšování či prodloužení podpůrných programů, je možné očekávat i od Fedu. Nelze vyloučit, že se přidá i fiskální politika, kde se například v USA schvaluje balík další pomoci. Uvolněná měnová i fiskální politika jsou impulzy, které významně živí aktuální pozitivní náladu na rizikových aktivech.

Možná více než kdy jindy se budou sledovat makroekonomická data, která budou již naznačovat, zda a případně jak probíhá oživování ekonomik. Za Evropu to budou data ještě za duben, což moc radosti ještě investorům neudělá, ale zájem se přesune do USA, které již budou prezentovat data za květen.

Červen bude hodně o naději, zda se daří rozjíždět ekonomiky zastavené pandemií. První data z USA za květen mohou investorům více naznačit, kam se můžeme dívat v dalších měsících. Před sebou budeme mít výsledkovou sezonu za druhý kvartál (červenec, srpen), která zřejmě přinese velmi slabá čísla, ale lepšící se vývoj v květnu/červnu by mohl potvrdit současný pozitivní náhled na vývoj do konce roku.

Ano, ekonomika je výrazně podporována hospodářskými stimuly, což do jisté míry bude zkreslovat krátkodobý ekonomický vývoj, ale současně může zajistit, že nedojde ke stavu zamrznutí. „V základním scénáři jsme i pro červen mírnými optimisty, a to i přes návrat zámořských akciových indexů poblíž svým historickým maximům,“ dodává Petr Sklenář.

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.