Navigace

Tipy na výstavy

zet-a00197141-copy.jpgRůzní umělci: Still

Lucie Drdova Gallery, Praha, do 27. června

Jako jakýsi návrat na scénu, ale do zcela nové reality postkoronavirové doby, by bylo možné označit výstavu Still v Lucie Drdova Gallery na pražském Žižkově. Jejím východiskem je nehybnost, tedy situace, která pro většinu z nás byla v posledních měsících určující. Nehybnost však je také formou akce, hlásá podtitul výstavy. Co se z nehybnosti můžeme naučit? ptá se výstava. Odpovídá na to hned několik významných tuzemských tvůrců, mezi nimiž najdeme například Hynka Alta, Josefa Ledvinu, Karolínu Jiříkovou, Ivetu Schovancovou nebo Daniela Vlčka. 

 

  

 

200-3tt77tt8os-viktor-kopasz-temporary-modul-vii-atelier-fotografie-i-umprum.jpgViktor Kopasz: Temporary Objects / Book Proposal

hunt kastner, Praha, do 25. července)

Již třetí sólo výstavu Viktora Kopasze nabízí pražská galerie hunt kastner a spolu s dalšími tuzemskými galeriemi současného umění restartuje jarní sezonu. Přelom jara a léta si tak budete moci zpestřit výstavou nevšedního umělce s neméně nevšedním původem. Viktor Kopasz se narodil v maďarské části jižního Slovenska, umění však studoval na pražské FAMU. Galerie hunt kastner vystavuje dva jeho soubory Temporary Objects a Book Proposal. Ačkoli je původně fotografem, jeho tvorba dalece přesahuje tuto uměleckou formu.

 

 

 

1573135564-konce-moment.jpgRůzní autoři: Obrazy konců dějin. Česká vizuální kultura 1985–1995

Uměleckoprůmyslové muzeum, Praha, do 21. června

Co vlastně předcházelo sametové revoluci a jak nakonec skončila? Jaký vliv měla na českou společnost Gorbačovova „perestrojka“ a jaký neoliberální transformace a privatizace? A jak se tyto události odrážejí v dobové vizualitě skrze fotografii, grafický design, film či televizi? Výstava Obrazy konců dějin, která je jednou z velkých obětí koronavirové krize, je vizuální esejí o jedné „antidekádě“, jejíž hranice jsou ideologicky zcela protichůdné, a přitom jsou dány tímtéž (jen zmenšeným) státem a týmiž lidmi, kteří každý po svém kreativně reagovali na horečné tempo přelomové doby. Kdo výstavu již nestihne, může si pořídit skvělý katalog.

 

 

 

406a25950359403a2642b53f5bfce3075ecb760f383c8-w1100.jpgPavel Nešleha: Vidět svět jinak

Galerie výtvarného umění v Ostravě, do 30. srpna

Život se vrací také do ostravské Galerie výtvarného umění. Až do konce srpna zde můžete navštívit mimořádný svět malíře Pavla Nešlehy, výrazné osobnosti generace šedesátých let. GVUO představuje obrazy, kresby, pastely a digitální tisky vzniklé od osmdesátých let do roku 2003 (rok malířovy smrti), a to se záměrem ukázat myšlenkovou hloubku umělcovy osobité reflexe světa. Společným znakem vybraných děl je spolu s principem zvětšených detailů fenomén světla.

 

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.