Navigace

Zlato na korunových maximech

Cena zlata z mimořádné situace, která nastala na jaře 2020, zatím výrazně profitovala. V dolarech vzrostla od začátku března o 12 % na dnešních cca 1760 USD za unci, v eurech o 11 % a v korunách dokonce o 16 %, jelikož růst ceny v dolarech se násobil s oslabením devizového kurzu koruny.

Korunová cena zlata vytvořila s nástupem pandemie nový historický rekord cca 44 tis. Kč za unci. Je zároveň třeba říci, že nejde o mimořádný pohyb, ale spíše o pokračování a zrychlení růstového trendu zlata, který trvá zhruba 2 roky. Z hlediska zdrojů poptávky je vidět prudký nárůst zlata drženého ETF fondy – podle údajů Bloombergu nyní ETF fondy drží cca 100 mil. uncí zlata, což je nejvyšší údaj za historii sledování. Skok ve zlatu drženého ETF fondy naznačuje, že výrazně vzrostla investiční poptávka.

Řada investorů do fyzického zlata chtěla během pandemie také navýšit svoji držbu, ale kupci v Evropě, USA i Asii měli potíž sehnat fyzické zlaté slitky. Došlo totiž ke kombinaci zvýšené poptávky a výpadku fungování mincoven a dalších zpracovatelů kvůli koronaviru.

Proč cena zlata roste

Zisky zlata jsou podle nás logické. Za prvé, pandemie koronaviru a přísná opatření proti ní způsobily v ekonomikách výrazné škody. Podle statistických dat se ekonomiky Evropy a severní Ameriky dostaly do prudkého propadu HDP již v 1. kvartále roku a ve 2. kvartále se pokles ještě zrychlí. Tento růst rizika pro ekonomický výkon vede investory k tomu, že hledají zajištění v bezpečných aktivech, která nejsou navázána na  výkon firem a ekonomiky. Tuto úlohu vždy dobře plnilo zlato.

Avšak z dlouhodobějšího pohledu je zde podle nás i druhý a důležitější důvod, proč je zlato poptáváno. Reakce hospodářské politiky na začínající recesi totiž sama o sobě vytváří nová rizika a mění rozhodnutí investorů. Snížení úrokových sazeb na nulu a zároveň přicházející růst veřejného dluhu snižuje atraktivitu především státních dluhopisů některých zadluženějších zemí. Místo držení dluhopisu s téměř nulovým výnosem a zvýšeným rizikem může investor preferovat držbu zlata. (V Evropě jsou zpět záporné reálné výnosy státních dluhopisů, v USA se nově objevily také.)

Klíčovou roli zde podle nás hraje měnová politika.Centrální banky spolu s tím od března přišly se zcela bezprecedentními programy nákupů aktiv, kterými zvyšují objem peněz v ekonomice. Americký Fed například provádí či slíbil provést nákupy aktiv ve výši více než 20 % HDP USA. Program takového rozměru zatím nikdy nebyl proveden. Tyto kroky, zjednodušeně nazývané jako tisk peněz, mohou způsobit znehodnocení měn – buď vnitřní skrze inflaci, nebo vnější přes oslabení kurzu. Zlato má tu výhodu, že jeho objem nemůže být libovolně zvětšen a tím pádem snadno poškozena jeho hodnota. U měn vydávaných centrálními bankami toto naopak zajištěno není. Proto zlato funguje dobře jako zajištění proti devalvaci měn, které investor drží.

Prostor pro růst tu je

Domníváme se, že cena zlata může mít další značný prostor pro růst díky kombinaci hospodářské recese, výrazného zadlužování vlád a masivního zvyšování objemu peněz, které provádějí centrální banky. Růst vládního dluhu znamená, že centrální banky dlouho nebudou moci snadno zvyšovat úrokové sazby, protože by při vyšších úrocích dluhová zátěž v některých státech již nemusela být ufinancovatelná. Tím vzniká prostředí, které by mělo být dlouhodobě pozitivní pro cenu zlata.

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.