Navigace

Firmám může pronájem IT zařízení výrazně vylepšit cash flow,

říká šéf J&T Leasing Vlastimil Nešetřil .

Proč si mají firmy hardware pronajímat? Je to důležitá součást jejich majetku, který by měl být tedy v jejich vlastnictví.

Uvedu dva základní důvody. Za prvé firmám operativní leasing IT techniky vylepšuje cash flow. Náklad je rozložený do více let, u IT techniky typicky do tří nebo čtyř. Firma nesplácí celou pořizovací cenu hardwaru, ale cenu sníženou o zůstatkovou hodnotu, která jde na vrub a riziko leasingovky. U řady projektů se dostáváme na leasingový koeficient nižší než 1. To znamená, že firma za dobu splácení nezaplatí v sumě ani původní pořizovací cenu. Za druhé je díky pravidelné obměně hardwaru zajištěn jeho výkon, bezpečnost a kompatibilita. Tím se navíc také šetří náklady, které však většinou firmy nesledují. Kolik času stojí IT útvar řešení modrých smrtí nebo záplatování problémů s kompatibilitou a aplikacemi, které běží na staré technice?

Jak je to s pronájmy počítačů do firem? To se firmy nebojí zneužití dat?

Máme partnera, který zabezpečí kompletní a nevratné vymazání dat, takzvaný data wiping. Své služby poskytuje běžně i společnostem, které zacházejí s citlivými daty, jako jsou banky nebo zdravotnický sektor. Takže určitě žádná bezpečnost ohrožena není.

Takže typickým klientem v oblasti firemního leasingu by byla třeba středně velká firma?

Cílíme hlavně na menší subjekty, freelancery a malé a střední podniky. Na Rentalitu cíleně nabízíme omezený výběr techniky. Naše služba pro klienta spočívá totiž i v tom, že mu nabízíme předem vybraná zařízení, u kterých je na prvním místě spolehlivost. Tento typ podnikatelů potřebuje pracovat a být online, ne čekat, než se vyřídí reklamace nefunkčního notebooku. Z tohoto důvodu doplňujeme hardware i servisní službou, která spočívá v zajištění opravy a okamžitém poskytnutí náhradního zařízení. A pokud si nějaký klient z nabízeného hardwaru nevybere, tak i v tom případě umíme jeho požadavek individuálně vyřešit a požadovaný hardware sehnat. 

Jaké mají Rentalit a Relodit v oblasti financování IT zařízeních cíle?

Chtěli bychom se v horizontu tří let postupně dostat na portfolio zhruba deseti tisíc profinancovaných zařízení. To je objem kolem dvou set milionů korun. Po covidu-19 je trh hodně stažený, firmy i domácnosti jsou vystrašené a příliš neinvestují. Nicméně předpokládáme, že se segment IT na konci tohoto nebo na začátku příštího roku zase rozjede a oblast gamingu a e-sportů odhadujeme, že poroste výrazně.

Kdo je vaše klientela, komu herní PC nabízíte?

Jsou to různé výkonnostní i věkové úrovně hráčů. Zajímavé je, že hráčem není patnáctiletý puberťák, který doma mastí Call of Duty, ale dospělý člověk okolo třicítky. Call of Duty ovšem mastí taky. Nesoustředíme se na ty úplní profi top gamery, kde cena herních mašin snadno převyšuje sto tisíc korun. Ti si svá zařízení většinou skládají a hlavně průběžně upgradují sami. Máme v nabídce relativně dostupná zařízení, nejdražší je model MSI Stealth, který stojí nějakých 75 tisíc korun bez DPH.

Mohou si to koupit i děti nebo studenti?

Všichni zájemci procházejí standardním online scoringovým procesem. Jsme finanční instituce a musíme zjišťovat schopnost dodržet závazky. Logicky je jednou z podmínek zletilost klienta. Dětem tak zařízení musí pořídit rodiče.

Na jak dlouho operativní leasing počítačů nabízíte?

Herní zařízení standardně  na dva roky. Předpokládáme, že po této době bude chtít hráč nový model. Na dva roky rovněž pronajímáme telefony. Firemní notebooky a desktopy pak pronajímáme o rok déle.

Co s těmi počítači po jejich vrácení děláte?

V tuto chvíli je přeprodáváme třetím stranám, které s použitou IT technikou dále obchodují. Ti se postarají o tzv. refurbishment, což je soubor operací zahrnující odborné vymazání dat a přípravu zařízení k dalšímu prodeji. To znamená drobný servis nebo opravy, výměnu klávesnice, baterie nebo napájecího kabelu. Po této ozdravné kúře je počítač připraven k dalšímu použití třeba v domácnostech nebo ve školách. Existuje segment zákazníků, kterým stačí i starší méně výkonný model. Do budoucna uvažujeme o tom, že bychom přípravu a prodej použité techniky zajišťovali sami. Uzavřený cyklus nákup zařízení – pronájem – odprodej dává největší ekonomický smysl.

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.