Navigace

Na rezidenčním trhu se drama nekoná

Ve výstavbě je v Praze nyní přes 9 000 bytů, z toho by mělo být v letošním roce dokončeno něco kolem 6 000 bytů. Vlivem koronaviru některé projekty nabraly mírné zpoždění, ale informace o pozastavených nebo odložených projektech jsme na trhu zatím nezaznamenali.

Někteří velcí realitní agenti na trhu reportují podíl předprodejů na úrovni 70 %, z toho se dá usuzovat, že žádný dramatický pokles poptávky se nekoná. V červnu navíc ČNB uvolnila doporučení pro banky s ohledem na výši poskytovaných úvěrů (90 % LTV), dá se tedy očekávat, že i tento krok přispěje spíše k dalšímu zvýšení poptávky v rezidenčním segmentu, a to i přesto, že ceny rezidenčních nemovitostí vzrostly průměrně od roku 2015 o téměř 60 %.

Z dat za rok 2019 lze vyčíst, že průměrná cena nabízených bytů v novostavbě dosáhla na konci roku úrovně 87 500 Kč za m2 čisté plochy bez DPH. Největší zájem byl o malé byty typu 2 + kk, které představovaly 41 % všech prodaných bytů. Uvidíme, jak s reporty zahýbají události roku 2020, nicméně náš výhled v této oblasti je stabilní.

Mírný růst neobsazenosti u kanceláří

Praha aktuálně disponuje nejnižší mírou neobsazenosti kancelářských projektů v

porovnání s ostatními metropolemi v regionu střední a východní Evropy, a to 5,4 %. Očekáváme, že aktuální útlum poptávky, kdy velcí nájemci spíše vyčkávají s jakoukoli změnou, přinese navýšení neobsazenosti na maximálně 6 %. Není zase tak špatnou zprávou, že v Praze je ve výstavbě přes 250 000 m2 kancelářských ploch a jejich předprodeje dosahují 41 %.

V oblasti kancelářského trhu je však dopad pandemie covid-19 vysledovatelný zřetelněji než u rezidenčního trhu. Podle dat velkých realitních agentů zaostala hrubá realizovaná poptávka v prvním čtvrtletí 2020 za 10letým průměrem o 18 %, zároveň zaznamenala pokles o 53 % vůči čtvrtému čtvrtletí 2019.

Na základě setkávání s nájemci, a i jako téma odborných diskusí, vnímáme potenciál v segmentu flexibilních kancelářských ploch, do kterých mohou korporace umisťovat část svých pracovišť, aby tak eliminovaly riziko případného výpadku celé firmy v důsledku pandemie. Tématem je také zmenšování kancelářské plochy jako důsledek snahy o větší podíl práce z domova.

Jak moc se tato opatření projeví do plánování nových projektů a jak rychle to bude, je ještě předčasné říci. Jisté je však to, že pandemie koronaviru výrazně urychlí „bezdotykový“ trend v obslužnosti a práci v kanceláři. Pionýrské projekty ve Spojených státech již dnes pracují s biometrií, bezdotykovým ovládáním výtahu (nohou) nebo hygienickými fóliemi na pracovních stolech.

Zasažený maloobchod

Opatření proti šíření nemoci koronaviru zasáhly z realitního trhu zdaleka nejvíce maloobchod a jeho obrat. I po znovuotevření obchodních center a dalších obchodů se projevuje rozdíl v návštěvnosti mezi lokálními centry, které obsluhují okolní obyvatelstvo, a obchody v centru měst. Nejvíce se tento rozdíl projevuje v centru Prahy, kde chybí zahraniční turisté a lidé z kanceláří, kteří se ještě plně nevrátili do svých pracovišť.

Na konci prvního čtvrtletí dosahovalo nájemné v nejlepších nákupních centrech 160 EUR za m2 a měsíc. Očekáváme, že v tomto segmentu se nominální nájemné u nejlepších jednotek nesníží, v zájmu zachování vyváženého mixu obchodů v centrech dojde ale k navýšení pobídek pro nájemce.

Jediné, co zcela logicky v uplynulém období rostlo, byly tržby internetových prodejců – v březnu meziročně o více než 20 %, a v dubnu dokonce o 47 %.

 

 

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.