Navigace

Komerční banka v pondělí zveřejní čísla za 2Q

Komerční banka (KB) v pondělí ráno zveřejní výsledky za 2. čtvrtletí tohoto roku. Na úrovni čistého zisku očekáváme výrazný meziroční propad (-44 % r/r) způsobený propadem příjmů a růstem rizikových nákladů.

Komerční banka (KB) v pondělí ráno zveřejní výsledky za 2. čtvrtletí tohoto roku. Na úrovni čistého zisku očekáváme výrazný meziroční propad (-44 % r/r) způsobený propadem příjmů a růstem rizikových nákladů. Rychlé snížení úrokových sazeb ze strany ČNB bude mít výrazný dopad na úrokové výnosy českých bank. Ve 2Q čekáme propad u KB o 7 % na 5,4 mld. Kč s tím, že ve druhé polovině roku by pokles měl být ještě o něco vyšší. Restriktivní opatření a prakticky zastavení ekonomiky se ještě výrazněji projeví ve výnosech z poplatků, kde počítáme s propadem o 16 % r/r. Provozní náklady by měly zůstat relativně pod kontrolou. Na rozdíl od některých jiných bank KB v prvním kvartále nevytvářela výrazné opravné položky. O to vyšší tak zřejmě budou nyní. V naší projekci počítáme s tvorbou opravných položek ve výši 1,3 mld. Kč, respektive 79 b.b. Další vysoké rizikové náklady tak lze očekávat i v druhé polovině roku.

Hlavním tématem budou komentáře týkající se aktualizace celoročního výhledu a vývoje dosavadního oživení aktivity klientů po uvolnění restriktivních opatření.

Kons., IFRS (mil. Kč)

e 2Q20

2Q19

r/r

Provozní výnosy

7 551

8 217

-8%

  Čistý úrokový výnos

5 443

5 867

-7%

  Poplatky & provize

1 283

1 533

-16%

  Výnosy z fin. operací

775

768

1%

Provozní náklady

-3 564

-3 523

1%

Provozní zisk

3 987

4 694

-15%

  Opravné položky

-1287

178

-

Čistý zisk

2 200

4 038

-46%

Zdroj: J&T Banka, KB

 

 

 

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.