Navigace

ČNB podle očekávání ponechala sazby beze změny

Ve čtvrtek bankovní rada ČNB podle očekávání ponechala úrokové sazby beze změny (0,25 % pro 2T repo). Hlasování bylo jednomyslné (7:0). ČNB představila novou makroekonomickou prognózu, ve které zvýšila inflační výhled a mírně snížila růstový výhled. Inflace by letos měla zůstat nad 3 % a příští rok nad 2 %. HDP by se na předkrizovou úroveň nemělo dostat dříve než na konci 2022. ČNB uvedla, že s prognózou je spojena stabilita sazeb a jejich růst v druhé polovině příštího roku. Guvernér Rusnok naznačil, že stabilita sazeb může být i delší. To odpovídá našemu očekávání, že ČNB nastavení měnové politiky delší dobu měnit nebude a bude vyčkávat na další vývoj. Trh přešel zasedání ČNB bez větší reakce.

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.