Navigace

Výhled na srpen: Někdy stačí neměnná situace

V srpnu se obejdeme bez měnově-politických rozhodování ECB či Fedu, což může vést k většímu sledování pandemického vývoje. V závěsu budou nadále makroekonomická data, která mohou vykazovat mírnou stagnaci s tím, jak v červenci narůstaly statistiky denně nakažených covidem-19. I tak by přinejmenším neměnná úroveň mohla trh pozitivně povzbudit.

Výsledková sezóna bude v srpnu již jen dolaďovat dosavadní poměrně příznivé vyznění. I přes jeden z nejhorších kvartálů v historii, co se relativního vývoje týče, nemůže být označena za zcela špatnou. „Důvodem je lepší vyznění, než trh předpokládal. Současně doprovodné komentáře jsou laděny do pozitivního gardu. Pomyslnou kaňkou jsou pouze neuváděné výhledy z důvodu pandemie,“ říká Petr Sklenář, hlavní ekonom J&T Banky.

USA plánuje další balík pomoci

Z hospodářské politiky se vyhlíží schválení dalšího balíku pomoci v USA v hodnotě přesahující jeden bilion amerických dolarů. To povede k dalšímu zvyšování zadlužení USA, na což reaguje především dolar, který oslabuje k euru na 1,18. „Na druhou stranu to pomáhá mimo jiné například komoditám a v rámci nich zlatu, jež dosahuje nových historických maxim, která se zřejmě budou dále navyšovat,“ uvádí Petr Sklenář.

Prezidentské volby můžou vyvolat nervozitu

Ani výsledková sezóna, ani jiné faktory prozatím nemají sílu přinést korekci na akciových trzích. To vede především zámořské akciové indexy (Nasdaq) k novým historickým maximům. Pro srpen, který je tradičně chudší na významnější události, to může znamenat další posun indexů směrem výše. „Ke konci měsíce se může začít mluvit o listopadových prezidentských volbách v USA, což může přinést jistou nervozitu, ale podle nás na trzích zůstane přinejmenším neutrální či lehce pozitivní nálada,“ dodává hlavní ekonom.

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.