Navigace

Letošní Cenu Jindřicha Chalupeckého nikdo nevyhraje

Tento týden jsem to se sestavováním novinek ze světa umění měla jednoduché. Mediální prostor totiž zaplavila dvě zcela zásadní témata, přičemž obě byla tak trochu překvapením. Výběrové řízení na nového ředitele Národní galerie odhalilo tři favority, v jejichž čele stojí jedno dosud neskloňované jméno, a Cena Jindřicha Chalupeckého prošla naprosto zásadní změnou konceptu.

Ředitel Národní galerie na dosah

Výběrová komise tento týden ministru kultury Lubomíru Zaorálkovi doporučila tři kandidáty na generálního ředitele Národní galerie v Praze, které seřadila podle svých preferencí. Mezi třemi kandidáty se objevilo jedno vcelku překvapivé jméno, a to hned na prvním místě. Garanční rada totiž doporučuje Marka Pokorného, stávající ředitele ostravské galerie PLATO, který dosud svou kandidaturu médiím nepotvrdil. V pořadí preferencí dále následují Alicja Knast na druhém místě a třetici uzavírá bývalý (a neprávem odvolaný) ředitel Národní galerie Jiří Fajt.

Co se bude dít dál? Třetice vybraných kandidátů nyní do konce srpna absolvuje manažersko-psychologický test. Vypracované projekty, se kterými se zájemci o ředitelské křeslo do výběrka hlásili, budou zároveň zaslány k posouzení do významných světových institucí – vídeňské Albertiny, pařížského Centre-Pompidou a newyorského Metropolitního muzea. Finální jméno pak vybere ministr Zaorálek právě na základě těchto podkladů. Rozhodnout by měl ještě během podzimu, nový ředitel nebo ředitelka by se totiž měli funkce ujmout nejpozději od nového roku.

Nutno podotknout, že doporučení výběrové komise mě celkem uklidnilo. Kandidatura Marka Pokorného je pro mě milým překvapením a jeho jméno na první příčce vidím moc ráda.

Cena Jindřicha Chalupeckého už nebude cenou

Společnost Jindřicha Chalupeckého, která už třicet let uděluje cenu pro současné české umělce do 35 let, tento týden přišla s nečekaným prohlášením. Letošní finalisté se dohodli, že spolu nechtějí soutěžit a nechtějí mezi sebou volit laureáta. Místo předávání ceny tomu nejlepšímu proto v říjnu raději uspořádají umělecký seminář pro veřejnost.

„V našich očích není Cena Jindřicha Chalupeckého trofejí jediného laureáta či laureátky, jediného pomyslného vítěze, nýbrž společným oceněním pestré směsice umělkyň a umělců a jejich odlišných uměleckých východisek, jejichž porovnávání nemá smysl,“ uvedli finalisté minulý týden ve společném prohlášení.

„Považuji za zásadní, aby cena podporovala práci umělkyň a umělců a co nejsrozumitelněji ji komunikovala širší veřejnosti. Nemyslím si, že je k tomu nutně potřeba, aby někdo nakonec ‚vyhrál', navíc v disciplíně, ve které z principu soutěžit nelze. Jsem ráda, že se letošní finalistky a finalisté takto rozhodli, a doufám, že se nám také s jejich pomocí podaří prosadit dlouhodobější změny,“ doplňuje ředitelka Společnosti Jindřicha Chalupeckého Karina Kottová.

Prohlášení je to sice nečekané, ale ve své podstatě ne až tak překvapivé. Už Roman Štětina, laureát ceny z roku 2014, se rozhodl finanční odměnu spojenou se svým vítězstvím rozdělit mezi všechny finalisty. Ke stejnému kroku se uchýlil i loňský laureát Andreas Gajdošík.

Tyto tendence nejsou ojedinělé ani ve světovém kontextu. Finalisté loňské Turnerovy ceny, britské ceny pro současné umělce, loni také odmítli vzájemné srovnávání. Podobně přemýšleli i finalisté slovenské obdoby CJCH, Ceny Oskára Čepana, když v roce 2017 místo samostatných uměleckých děl prezentovali společný výstavní projekt a cenu získali jako skupina.

Doplním, že J&T Banka je i letos partnerem Ceny Jindřicha Chalupeckého a že naše umělecká sbírka Magnus Art je založena právě na dílech laureátů této ceny. Tedy minimálně dokud byla cenou…

val-low.pngValérie Dvořáková v J&T Bance působí na pozici Art Specialisty. Zastřešuje veškeré aktivity banky v oblasti výtvarného umění. Stará se o bankovní sbírky Magnus Art a výstavy současných českých a slovenských umělců přímo v prostorách banky a rozvíjí partnerství a spolupráci s uměleckými institucemi a školami. Klientům banky nejen radí s nákupy uměleckých děl, ale pomáhá jim také s péčí o jejich sbírky.

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.