Navigace

5 současných českých umělkyň, které se vyplatí sledovat

V posledních letech se na umělecké scéně začínají výrazněji prosazovat ženské umělkyně. Objevují se na veletrzích, výstavách významných institucí, všímá si jich umělecká kritika i trh. Tuzemské prostředí není výjimkou, a proto jsem z řady talentovaných českých (a slovenských) umělkyň vybrala několik jmen, která se rozhodně vyplatí sledovat.

Klára Hosnedlová & malba výšivkou

Nezvyklá technika tvorby zaručuje Kláře Hosnedlové zcela unikátní místo na české umělecké scéně. Její figury tiše zachycené při každodenních činnostech totiž vznikají formou ručního vyšívání. Mimořádně pracná a dlouhotrvající technika je v kontrastu s charakterem konkrétních výjevů, „momentek“.

Klára Hosnedlová je absolventkou ateliéru Vladimíra Skrepla a Jiřího Kovandy, zastupuje ji pražská galerie Hunt Kastner a na podzim ji čeká výstava v Berlíně, kterou už teď doporučuji, přestože ještě ani nezačala.

Anna Hulačová & lidové umění v současném hávu

Z mého pohledu nejtalentovanější současná česká sochařka si nedávno připsala další obrovský úspěch. Její instalaci letos zakoupilo do svých sbírek pařížské Centre Pompidou a před pár týdny ji rovnou vystavilo v nově otevřené expozici.

Anna Hulačová pracuje velmi řemeslně, nejčastěji se dřevem, ale v poslední době třeba i s betonem. Její tvorba působí povědomě, navazuje totiž na sochy, které známe z evropského středověku i z projevů lidového umění kultur nám vzdálených.

Eva Koťátková & lidská psýché

Tato umělkyně není jedničkou našeho J&T Banka Art Indexu náhodou, k tomuto prvenství ji předurčuje řada úspěchů nejen v Čechách, ale především v zahraničí. Od roku 2007, kdy se stala nejmladší laureátkou Ceny Jindřicha Chalupeckého, se stihla zařadit mezi mezinárodně nejúspěšnější umělce své generace. Do řady významných zahraničních institucí, které její dílo představily, se nedávno přidaly i přehlídky v milánském muzeu HangarBicocca a v Metropolitním muzeu v New Yorku.

Věnuje se převážně konceptuálnímu umění, jejím ústředním tématem je lidská psýché, tvoří sochařské instalace, ale i intimní koláže nebo třeba celá divadelní představení.

Pavla Sceranková & minimalistický důvtip

Sochařské instalace a objekty Pavly Scerankové v sobě spojují minimalismus, důvtip i návaznost na fenomén ready-made, který v dějinách umění proslavil zejména Marcel Duchamp a jeho pisoár.

Tato původem slovenská umělkyně vystudovala na pražské Akademii, kde dnes sama vyučuje. Její díla už představila řada prestižních institucí u nás i v zahraničí, zastupuje ji Drdova Gallery a v žebříčku J&T Banka Art Index je se svou jedenáctou příčkou třetí nejúspěšnější ženou.

Monika Žáková & hra s lidským vnímáním

Pro Moniku Žákovou je kromě práce s papírem charakteristická hlavně hra s lidským vnímáním. Na první pohled je takřka nerozeznatelné, zda stojíte před malbou, koláží, nebo třeba ohnutým plechem. Charakteristická estetika skládaného papíru a stínování je výsledkem malířčiny bravurní práce s materiálem, která mě nepřestává udivovat.

I ona je absolventkou pražské AVU, zastupuje ji galerie Lucie Drdové, její práce se objevují na zajímavých výstavách i v důležitých publikacích a já jsem přesvědčena, že o ní uslyšíme víc a víc.

val-low.png

Valérie Dvořáková v J&T Bance působí na pozici Art Specialisty. Zastřešuje veškeré aktivity banky v oblasti výtvarného umění. Stará se o bankovní sbírky Magnus Art a výstavy současných českých a slovenských umělců přímo v prostorách banky a rozvíjí partnerství a spolupráci s uměleckými institucemi a školami. Klientům banky nejen radí s nákupy uměleckých děl, ale pomáhá jim také s péčí o jejich sbírky.

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.