Navigace

Výhled na 36. týden: Návrat k rutině a větší zájem o akciové dění

Tento týden bude o ekonomických datech, pondělním převážení indexů MSCI a návratu investorů z dovolenkového módu. „Samozřejmě investoři budou dále přemítat o nové podobě strategie měnové politiky Fedu, kterou naznačil Powell ve svém komentáři pro Jackson Hole,“ říká analytik Milan Vaníček.

Září znamená pro investory typicky návrat k rutině a o to větší zájem o akciové dění. První týden v měsíci je rovněž tradičně plný ekonomických dat, která ve spojení s pandemií mají o to větší váhu na investiční rozhodování. V neposlední řadě do dění tohoto týdne rovněž zasáhne pondělní převážení indexů MSCI, které s sebou tradičně nese zvýšené objemy a jistou volatilitu.

„Celkově očekáváme přetrvání mírně pozitivní nálady, která především v pondělí může být doprovázená zvýšenou volatilitou a objemy kvůli převážení indexů MSCI,“ konstatuje Milan Vaníček.

Týden plný nových čísel

Z makroekonomických zpráv se analytici zaměří v USA na úterní ISM průmyslu za srpen (oček. 54,5 po 54,2 bodu m/m), středeční podnikové objednávky za červenec (oček. 4,1 po 6,2 % m/m), čtvrteční ISM služeb za srpen (oček. 57 po 58,1 bodu m/m) a páteční měsíční zprávu o měsíční zaměstnanosti za srpen (oček. +1,49 po 1,76 mil. nových prac. míst).

V Německu se zaměří na páteční podnikové objednávky za červenec (oček. 5,0 po 27,9 % m/m). V Číně se soustředí na pondělní oficiální PMI průmyslu za srpen (oček. 51,2 po 51,1 % m/m) a PMI služeb za srpen (oček. beze změny 54,2 bodů m/m), úterní Caixin PMI průmyslu za srpen (oček. 52,5 po 52,8 bodech m/m) a čtvrteční Caixin PMI služeb za srpen (oček. 54,0 po 54,1 bodech m/m).

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.