Navigace

Výhled na září: Naruší něco spanilou jízdu akciových trhů?

Již v průběhu srpna analytici sledovali nově rostoucí počty denně nakažených covidem-19. Zatímco USA vykazuje klesající tendenci, v rámci Evropy některé státy dosahují nových denních maxim, ČR nevyjímaje. „Pandemie se může v září opětovně více projevit do dění, a to přes preventivní opatření, která zřejmě již nebudou tak drastická jako na počátku roku, ale stále mohou znamenat zpomalení ekonomického oživení v některých částech světa,“ říká ředitel odboru analýz finančního trhu Milan Vaníček.

Z hospodářské politiky se stále vyhlíží schválení dalšího balíku pomoci v USA v hodnotě přesahující jeden bilion amerických dolarů. Oba politické tábory se z různých stran obviňují, že před volbami by takový balík schvalován být neměl, protože by mohl ovlivnit voliče. Takže schválení je stále nejisté.

Zaostřeno na centrální banky

ECB (10. 9.) zřejmě výrazné novinky nepředvede a ponechá uvolněnou rétoriku. „Bude zajímavé sledovat, jestli bude nějak reflektovat připravovanou úpravu strategie měnové politiky v USA,“ říká Milan Vaníček.

Od Fedu (16. 10.) se očekává, že by měl blíže specifikovat naznačenou změnu ve strategii měnové politiky – tedy určit výši průměrné sledované míry inflace, jak bude řešit časový úsek pro cílovanou průměrnou míru inflace a další parametry. „Určitě to bude velmi sledované zasedání, které může přinést zvýšenou volatilitu na trh,“ upozorňuje Milan Vaníček.

Prezidentské volby v USA se blíží

Nesmíme opomenout ani začátek volebního boje o křeslo amerického prezidenta. Toto téma se bude dále zostřovat až do samotných voleb, které proběhnou 3. 11. Do té doby budou představeny volební programy a probíhat i sledované debaty obou kandidátů. Prozatím se průzkumy více sblížily s vyrovnanější bilancí pro oba kandidáty. „Očekáváme, že udržení Trumpa na postu amerického prezidenta by trh přijal příznivě a naopak. Důvodem je například snaha demokratů o změny v daňové reformě,“ konstatuje Milan Vaníček.

Co čekat od září

Září zřejmě přinese několik faktorů, které mohou narušit současnou spanilou jízdu akciových trhů, jako je začátek volební kampaně v USA či riziko vlivu pandemie na ekonomické oživování. „Vnímáme, že současné ocenění akciových indexů může být vícekrát testováno,“ říká Milan Vaníček. Oporou by mu měla nadále být hospodářská politika, která dosud měla dost síly, aby trhy podpořila.

„Na září jsme proto spíše neutrální a neočekáváme, že by konečné zúčtování měsíce mělo přinést výrazný posun některým směrem,“ dodává Vaníček.

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.