Navigace

Průmysl pokračoval v obratu a zahraniční obchod skončil s rekordním přebytkem

Český statistický úřad zveřejnil 7. září další důležitá čísla – výsledky červencové průmyslové výroby a obchodní bilanci za tentýž měsíc. Průmyslová produkce po očištění o vliv počtu pracovních dnů reálně meziročně klesla o 5,0 %, obchodní bilance skončila nečekaně ve vysokém přebytku 13,4 mld. korun.

„Průmyslová výroba v červenci byla meziročně nižší o 5,0 %, což byl lepší výsledek než očekávání, které bylo na úrovni minus 7 %. Celkově data potvrzují trend obnovování aktivity,“ konstatuje hlavní ekonom Petr Sklenář.

Sezóně očištěná produkce meziměsíčně vzrostla o 5,7 % a postupně se snižuje meziroční propad produkce – červenec (−5 %), červen (−11 %), květen (−25 %), duben (−35 %).

„Podle statistických výsledků dochází ve všech oborech zpracovatelského průmyslu k obnovování aktivity a snižování meziročního propadu produkce. Dokonce některé obory jako potravinářský, papírenský či textilní průmysl již vykazují i mírný meziroční nárůst produkce,“ uvádí Petr Sklenář. Například klíčová výroba aut se objemem produkce téměř vrátila na loňskou úroveň (−0,7 % r/r v červenci vs. −13 % v červnu).

Ovšem další oživení naráží na překážky, které přináší vývoj nových zakázek (−4 % r/r). Dalším nepříznivým signálem je vývoj německého průmyslu, který v červenci stále vykázal výrazný meziroční propad produkce o −10 % i nových zakázek o −7 %. „Tento vývoj se z druhé strany odráží v předstihových ukazatelích, jako jsou indexy nákupních manažerů, které se v domácím průmyslu v červenci i v srpnu stále držely pod hranicí 50 bodů, která odděluje pásmo růstu od poklesu,“ uvádí Petr Sklenář a dodává, že za celý letošní rok očekávají analytici J&T Banky propad průmyslu kolem 10 %.

Obchodní bilance skončila nad očekáváním

Obchodní bilance v červenci skončila nečekaně ve vysokém přebytku 13,4 mld. korun, očekával se jen poloviční přebytek. „Historicky jde o nejvyšší přebytek za měsíc červenec,“ upozorňuje hlavní ekonom. 

Oživení průmyslu se odrazilo v dynamice exportů (−1 % r/r), ale dovozní strana stále zůstala utažená (−6 % r/r). „U exportů pravděpodobně dochází k dohánění předchozího výpadku a naopak na importní straně se projevuje slabost domácí poptávky. Výsledkem je pak nárůst přebytku obchodní bilance,“ hodnotí situaci Petr Sklenář.

Z hlediska zboží došlo k zlepšení u vývozu aut (+4 % r/r vs. −2 % v červnu vs. −48 % v květnu). Oživení vývozů se týkalo všech regionů. Za období leden– červenec obchodní bilance kumulativně skončila v přebytku 65 mld. korun (vloni 104 mld.).

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.