Navigace

Benda z ČNB nevidí důvody pro další uvolnění měnové politiky

Člen bankovní rady ČNB Vojtěch Benda poskytl rozhovor agentuře Reuters, kde uvedl, že centrální banka nemusí dál uvolňovat měnovou politiku. Na jaře ČNB snížila repo sazbu o 200 bodů na současných 0,25 %, což považuje Benda za dostatečné uvolnění měnové politiky a nevidí důvody pro další uvolnění měnové politiky. V centrální bance sledují poslední data o nárůstu počtu nakažených Covid-19, ale podle Bendy to zatím nevypadá, že by mělo dojít k plošnému uzavírání ekonomiky.

Komentáře Bendy odpovídají našemu očekávání, že ČNB ponechá sazby beze změny na současné úrovni (0,25 %) alespoň do konce příštího roku.

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.