Navigace

ČEZ oficiálně zahájil prodej polských aktiv

ČEZ dnes oficiálně oznámil zahájení prodeje svých polských aktiv. Investoři tak nyní mohou písemně potvrdit svůj zájem o prodávaná aktiva a následně budou vyzváni k podání nezávazné nabídky. Hlavními aktivy v Polsku jsou dvě uhelné elektrárny a větrné parky. ČEZ si v Polsku ponechá společnosti poskytující energetické služby (ESCO) a tuto oblast plánuje dále rozvíjet. V roce 2019 dosáhla celková EBITDA polských aktivit ČEZu přibližně 0,8 mld. Kč. Prodej polských aktiv je součástí dlouhodobé strategie společnosti, kromě Polska probíhá proces prodeje aktiv také v Rumunsku, Bulharsku a Turecku.

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.