Navigace

Výhled na 39. týden: Směr obchodování udávají technologické tituly

Tento týden budou investoři ještě vstřebávat poslední zasedání centrálních bank a dorovnávat páteční převážení indexů a zvýšenou aktivitu na opčním trhu. „Celkově by na programu neměly být významnější události, což by mohlo nahrávat klidnějšímu obchodování,“ říká ředitel odboru analýz finančního trhu Milan Vaníček.

Nadále budou analytici sledovat dění na technologických titulech, které aktuálně udávají směr celkového obchodování. „Na tento týden máme neutrální výhled,“ konstatuje Milan Vaníček.

Americká a německá čísla

Z makroekonomických zpráv se analytici v USA zaměří na čtvrteční pravidelný týdenní report o trhu práce (oček. 845 po 860 tis. nových pracovních místech t/t) a páteční objednávky zboží dlouhodobé spotřeby za srpen (oček. 1,4 po 11,4 % m/m).

V Německu se soustředí na čtvrteční indexy IFO, kde se čeká mírné zlepšení ve všech kategoriích.

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.