Navigace

Kavárnu Elektra nově zdobí díla Lukáše Karbuse

Zalesněná údolí, strmé skály i melancholické kytice lučního kvítí. Kavárnu Elektra v ostravské pobočce J&T Banky nově zdobí díla českého malíře Lukáše Karbuse. Prostupuje jimi charakteristicky pojaté téma krajiny.

Lukáš Karbus je absolventem malby na brněnské Fakultě výtvarných umění. V roce 2015 byl finalistou Ceny Jindřicha Chalupeckého, nejvýznamnějšího ocenění pro české umělce do 35 let, a zároveň získal Diváckou cenu Českých center.08-lukas-karbus-bez-nazvu-2018-akvarel-a-kvas-na-papire-100-x-70-cm-ramovano-czk-50000.jpg

Ve své tvorbě se malíř dlouhodobě věnuje tématu krajiny, která prostupuje i do jeho všedního dne. Karbus totiž žije mimo velká umělecká centra na severu
Čech, kde se živí jako zemědělec. Příroda, kterou je denně obklopen, pak volně prostupuje do jeho maleb.

Karbus je krajinářem nové doby – své téma důvěrně zná a snad i díky tomu se mu daří vdechnout svým malbám jakýsi vnitřní klid a zcela se vymykat obecným uměleckým trendům. Krajina je v jeho podání jiná, mnohdy zcela abstraktní, a divákovi tak dává prostor, aby ji sám hledal a objevoval.

Karbus se nejčastěji vyjadřuje technikou akvarelu, hraje si s barevností a nebojí se velkých formátů. Právě taková díla teď najdete i v kavárně Elektra v Ostravě, kde monumentální akvarely doplňují menší práce na papíře. Všechna vystavená díla jsou zároveň k dispozici ke koupi a návštěvníci kavárny se jimi mohou těšit až do konce listopadu.

Pro jakékoliv dotazy a přání ohledně vystavených děl prosím kontaktujte Valérii Dvořákovou na e-mailu vdvorakova@jtbank.cz.

val-low.pngValérie Dvořáková v J&T Bance působí na pozici Art Specialisty. Zastřešuje veškeré aktivity banky v oblasti výtvarného umění. Stará se o bankovní sbírky Magnus Art a výstavy současných českých a slovenských umělců přímo v prostorách banky a rozvíjí partnerství a spolupráci s uměleckými institucemi a školami. Klientům banky nejen radí s nákupy uměleckých děl, ale pomáhá jim také s péčí o jejich sbírky.

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.