Navigace

ČEZ: Podle Beneše pokles ekonomiky opět snižuje spotřebu elektřiny

Generální ředitel ČEZu Daniel Beneš uvedl na svém účtu na Twitteru, že nyní se opakuje situace z jara, kdy útlum průmyslové aktivity vedl k výraznému poklesu spotřeby elektřiny. Beneš dodal, že po poklesu spotřeby cca o 1/5 v dubnu a květnu trvalo tři měsíce, než se průmysl vrátil k plnému výkonu. Podle Beneše ale nyní bude potřeba pro restart více času než na jaře. ČEZ používá data z distribuční sítě, z níž v ČR pokrývá zhruba dvě třetiny. Současný vývoj podle nás nebude mít výrazný okamžitý dopad na hospodaření ČEZu vzhledem k tomu, že v segmentu výroby ČEZ velkou část produkce na letošní rok již předprodal. Nicméně menší odběr z průmyslu může znamenat okamžité menší výnosy v segmentu distribuce.

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.