Navigace

Erste Group: Představenstvo navrhuje podmíněnou dividendu 0,75 EUR

Dozorčí rada banky rozhodla, že na nadcházející valné hromadě, která se bude konat 10. listopadu, navrhne vyplatit ze zisku roku 2019 dividendu ve výši 0,75 EUR. Výplata této dividendy však bude podmíněna tím, že regulátor změní své současné doporučení nevyplácet dividendy a že nebudou v platnosti žádné jiné legislativní překážky. Samotná výplata by měla proběhnout 15. února 2021. Původní návrh dividendy ze zisku minulého roku byl 1,5 EUR, nicméně nástup koronaviru a následné doporučení ECB tuto výplatu znemožnilo. Podle našeho názoru se jedná o dobré řešení, které investorům dává alespoň částečně představu o možné výplatě v krátkodobém horizontu, navíc vzhledem k výši dividendy (22% výplatní poměr) je z pohledu banky tento návrh dostatečně konzervativní. Rozhodnutí o dividendě ze zisku tohoto roku by Erste měla oznámit 26. února v rámci předběžných výsledků.

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.