Navigace

J&T INVESTMENTS: Nová příležitost pro růst hodnoty majetku

Pravidelný výnos ze všeho, co člověk vybudoval, a zároveň ochrana hodnoty rodinného majetku. Tak by se v krátkosti dala shrnout myšlenka nového fondu, se kterým přišla na trh skupina J&T. Během prvního měsíce od zahájení aktivní distribuce získal fond do správy už 3 miliardy korun.

Nový fond je určen investorům, kteří hledají ochranu a příležitost pro růst hodnoty svého majetku a zároveňinvestments.png z něho očekávají pravidelný příjem. Investovat bude nejen do oborů, v nichž má J&T dlouholeté zkušenosti, jako jsou energetika, nemovitosti, média, cestovní ruch a volnočasové aktivity, ale i do oblastí nové ekonomiky.
„Skupina J&T Finance Group dnes představuje jedinečnou kombinaci kapitálu, obchodních a osobních vztahů a odborného zázemí. To nám umožňuje podílet se na projektech nejen v našem regionu, ale prakticky po celém světě,“ vysvětluje volbu investic Adam Tomis, investiční ředitel J&T Finance Group a člen investičního výboru nového fondu.
Fond J&T INVESTMENTS, jehož investiční výbor vede spoluzakladatel skupiny J&T Patrik Tkáč, je určen pro kvalifikované investory. Od investorů získal za první měsíc obchodování už 3 miliardy korun. Vedle privátních investorů, kteří jsou ve fondu zastoupeni bezmála polovičním podílem, do něho vložily prostředky také společnosti blízké skupině J&T včetně samotné J&T Banky.

 

Fixně úročené instrumenty majetek neochrání

hires-40082.jpgPro koho je fond určen a jak dlouho trvá možnost do něj vstoupit? Na často kladené otázky odpovídá Štěpán Ašer, generální ředitel J&T Banky.

Proč se J&T rozhodla pro založení dalšího fondu?

Vznik J&T INVESTMENTS je reakcí na vývoj globální ekonomiky. Vidíme velké schodky státních rozpočtů, centrální banky změkčují inflační cíle a pozornost se upírá k záchraně ekonomiky.  To samozřejmě může vést k inflaci ne nezbytně spotřebitelské, ale zejména k růstu cen investičních aktiv.  Pro investory do fixně úročených instrumentů to může znamenat, že jejich majetek bude relativně k jiným aktivům ztrácet na hodnotě. Pokud tedy chcete  dlouhodobě ochránit a zhodnotit svůj majetek, musíte větší část finančního majetku směřovat do permanentních aktiv v podobě akcií, nemovitostí a majetkových účastí. A J&T INVESTMENTS právě mix takových investic nabízí. 

Fond  bude investovat do širokého spektra aktiv od majetkových účastí ve výrobních podnicích a službách přes developerské projekty a výnos generujících nemovitosti až po obchod s pohledávkami.

Bude se fond geograficky specializovat?

Nechceme se geograficky vymezovat, spíš přirozenou cestou budou více zastoupené regiony, ve kterých už investujeme a máme vybudované zázemí.  Naše investiční filozofie vždy vycházela z premisy budovat na existujících znalostech a zkušenostech.  Je za tím přirozená snaha minimalizovat nejistoty a podstupovaná rizika. 

Budou možné i další úpisy?

Fond má otevřenou strukturu a investoři mohou kdykoliv požádat o úpis podílových listů. Pokud však nebudeme mít dostatek příležitostí k investicím, máme možnost pozastavit příchod dalších investorů. Naší prioritou je držet fond dobře zainvestovaný a přinášet investorům dobré zhodnocení.

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.