Navigace

Covid-19: První uvolnění podmínek a nouzový stav do 12. prosince

Poslanecká sněmovna ve čtvrtek rozhodla o prodloužení nouzového stavu do 12. prosince. Poslanci neschválili žádost vlády o prodloužení nouzového stavu až do 20. prosince. Kvůli zlepšení situace ministr zdravotnictví Blatný dnes navrhne vládě, aby od pondělí 23. listopadu byl snížen stupeň rizika v rámci systému karanténních opatření (PES) na stupeň 4 ze současných 5 (škála 1-5). Dojde k mírnému rozvolnění některých opatření, největší změnou bude, že ve středu 25. listopadu a v pondělí 30. listopadu se postupně začnou vracet do lavic další žáci základních škol a části středních škol.

Epidemiologická situace se v ČR nadále zlepšuje ve všech směrech. Kumulativně za posledních 7 dní přibylo 35,5 tis. nových případů (-48 % t/t), což je nejnižší počet za poslední 2 měsíce. V současnost je 6555 osob hospitalizováno a z toho 919 osob má těžký proběh (= na přístrojích). Za poslední 2 týdny tak počet pacientů v nemocnicích klesl téměř o třetinu.

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.