Navigace

Kofola: Distanční hlasování schválilo dividendu 13,5 Kč/akcie

Distanční hlasování akcionářů, které probíhalo od 2. do 18. listopadu, schválilo návrh na vyplacení hrubé dividendy ze zisku r. 2019 ve výši 13,5 Kč na akcii. Jde o stejnou částku jako ze zisku r. 2018. Dividenda bude vyplacena 2. 12. 2020. Rozhodný den pro nárok na dividendu byl již 26. 10. 2020. Schválení návrhu bylo podle nás očekáváno a zprávu považujeme za neutrální.

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.