Navigace

Výhled na 2. týden: Klid naruší ostražitost vůči výsledkové sezóně v USA

Tento týden bude trh sledovat další vývoj pandemie a zároveň průběh očkování. Na konci týdne zahájí výsledková sezóna za čtvrtý kvartál 2020 v USA. Na pořadu dne budou především finanční tituly (BlackRock, JP Morgan, Citigroup či Wells Fargo). „Od výsledkové sezóny, která byla ovlivněna opatřeními spojenými s druhou vlnou pandemie, očekáváme spíše neutrální vyznění,“ říká Milan Vaníček, ředitel odboru analýz finančního trhu.

Kromě zahájení výsledkové sezóny však půjde o relativně klidný týden, co se významnějších informací týče. „Celkově bychom očekávali pokračování neutrální až lehce pozitivní nálady s ostražitostí vůči výsledkové sezóně v USA,“ dodává Milan Vaníček.

Makroekonomický výhled

Z makroekonomických zpráv se analytici zaměří v USA na středeční spotřebitelskou inflaci CPI za prosinec (oček. 1,3 po 1,2 % r/r), páteční maloobchodní tržby za prosinec (oček. 0,0 po −1,1 % m/m), průmyslovou produkci za prosinec (oček. 0,5 po 0,4 % m/m) a spotřebitelský sentiment univerzity v Michiganu na leden (oček. 80 po 80,7 bodech m/m).

V Číně budou sledovat čtvrteční data z obchodní bilance, kde by exporty měly lehce snížit svou dynamiku růstu (oček. 15 po 21,1 % m/m) oproti mírně rostoucí dynamice růstu importů (oček. 5,1 po 4,5 % m/m) v dolarovém vyjádření.

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.