Navigace

TMR: Vláda schválila kompenzace pro skiareály

Vláda ČR včera schválila kompenzace pro tuzemské skiareály. Dotace bude činit 210 – 530 Kč za sedačku a den, přičemž částka se bude odvíjet od typu přepravního zařízení.

Vláda ČR včera schválila kompenzace pro tuzemské skiareály. Dotace bude činit 210 – 530 Kč za sedačku a den, přičemž částka se bude odvíjet od typu přepravního zařízení. Nejvyšší vyplacená částka bude shora omezena jako 50 % průměrného denního nákladu provozu střediska za uplynulé tři sezony. Kompenzace se bude zatím vztahovat k období od 27. 12. 2020 do 22. 1. 2021. TMR v České republice provozuje skiareály Špindlerův Mlýn a Ještěd. Zprávu považujeme za neutrální.

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.