Navigace

Rohlik.cz plánuje druhou emisi dluhopisů

Po úspěšném uvedení první dluhopisové emise na trh v roce 2019, kdy investoři rozebrali cenné papíry této čistě e-commerce společnosti v celkovém objemu téměř 1,2 miliardy korun, chystá společnost Rohlik.cz Finance a.s. opět ve spolupráci s J&T novou emisi.

Od prvního oslovení investorů Rohlík výrazně zvýšil své tržby a upevnil svou pozici lídra na maloobchodním trhu online prodeje a rozvozu potravin v ČR a Maďarsku. Pandemická situace urychluje akceleraci našich růstových plánů a po úspěšném vstupu na maďarský trh, expandoval loni Rohlik.cz i do Rakouska. V letošním roce bychom rádi vstoupili i na německý trh. Věřím, že investoři již naši společnost znají a využijí této příležitosti podílet se na našem úspěšném příběhu,“ uvádí k nově chystané emisi Tomáš Čupr, CEO Rohlik Group.

S ohledem na pozitivní výsledky firmy a zvýšení její bonity, využije Rohlik.cz Finance možnosti předčasně splatit stávající emisi Rohlik Fin. 6,60/23, včetně zajímavé prémie pro investory ve výši jednoho ročního kupónu a na počátku února nabídne investorům dluhopisy nové. Plánovaný objem emise je 1,7 miliardy korun s tím, že dle poptávky a na základě rozhodnutí emitenta i manažera emise, kterým je J&T BANKA, může být objem dále navýšen. Výtěžek z nové emise bude využit především ke splacení stávající emise, jejíž struktura byla pro rychle expandující firmu limitující. Nová emise je součástí strategie flexibilního financování společnosti, která lépe odpovídá aktuální situaci na trhu. V současné chvíli společnost také připravuje organizační restrukturalizaci a významné kapitálové posílení, které jí umožní rozvoj do dalších evropských měst i v nadcházejícím období.

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.