Navigace

Rohlik.cz vydá nové dluhopisy v objemu min. 1,7 mld. Kč

Podle informací z médií vydá skupina Rohlik.cz nové dluhopisy ve výši alespoň 1,7 mld. Kč. Majitel online supermarketu Tomáš Čupr uvedl, že od vydání první emise dluhopisů v r. 2019 skupina výrazně zvýšila tržby a upevnila svoji pozici na trhu. Společnost pro letošek připravuje vstup na německý trh, organizační restrukturalizaci a významné kapitálové posílení. Již dříve společnost Rohlik.cz Finance oznámila, že připravuje emisi 5letých zajištěných dluhopisů. Doplňujeme, že předchozí emise 6,6/2023 bude předčasně splacena 31. 1. 2021.

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.