J&T Banka: O2 CR: Očekávané výsledky za 4Q20 | J&T Banka
Navigace

J&T Banka: O2 CR: Očekávané výsledky za 4Q20

O2 CR zveřejní svá čísla za 4Q20 ve čtvrtek 28. 1. 2021 po trhu a v pátek 29. 1. 2021 v 11:00 SEČ bude pořádat konferenční hovor. Čtvrtý kvartál by měl vykazovat podobné charakteristiky, která jsme viděli v 2Q, tedy pokles v prodeji hardwaru a roamingových služeb z důvodu preventivních opatření proti Covid-19 a naopak růst v datových službách. Celkově očekáváme meziročně lehký růst tržeb na 10,2 mld. Kč (+0,8 % r/r). Slovenské tržby by měly být vylepšeny oslabením české koruny vůči euru. 

EBITDA by měla dosáhnout na 3,4 mld. Kč či 2,1% růst. Marže EBITDA by se měla lehce zvýšit na 32,9 % (+0,5 p.b.). Odpisy a amortizace by měly dosáhnout 1,4 mld. Kč (-3,6 %), což by mělo znamenat provozní zisk EBIT ve výši 1,97 mld. Kč (7,5 % r/r). Čistý zisk pak odhadujeme na 1,5 mld. Kč (4,6 % r/r). 

Samotná čísla by měla opět potvrdit, že se O2 CR daří proplouvat současnou situací spojenou s pandemií poměrně dobře. I čtvrté čtvrtletí by mělo dle nás ukázat, že si firma udržela svou pověst defenzivního obchodního modelu, který jí umožňuje vyplácet zajímavý hrubý dividendový výnos (kolem 8-9 %). Za rok 2020 očekáváme, že společnost vyplatí celkovou dividendu 21 Kč/akcii (8,2% hrubý div. výnos). Tedy mělo by se jednat o shodnou výši jako v minulých letech. Nicméně stejně jako vloni bude zřejmě návrh managementu učiněn až po auditovaných číslech (přelom února/března). S vyřešením situace kolem aukce nových kmitočtů a téměř v nezměněném konkurenčním prostředí by výsledky mohly být opět zajímavým pozitivním faktorem pro obchodování s akciemi O2 CR.

 

o2cr-4q20-ocek.pdf

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.