Navigace

Zajímavý start nového týdne

Pondělní obchodování bylo silně ovlivněno burzovním svátkem v zámoří, což mělo vliv i na aktivitu na evropském kontinentu. Skokanem dne byly beze sporu akcie benjamínka pražské burzy Pilulka Lékárny (+11,60 %), na kterých je znát nízká likvidita, v aktuálním případě absence nabídkové strany, zejm. od institucionálních investorů. Dařilo se i dalšímu nováčkovi v podobě zbrojovky CZG (+5,38 %), u které investoři reagují pozitivně na akvizici amerického Coltu. Během poslední hodiny zabrala Moneta (+1,58 %) s tím, jak se blíží konec lhůty dobrovolné nabídky od společnosti PPF. Naopak nejztrátovějším titulem byl Pegas (-1,49 %), u kterého je stále ve hře vytěsnění minoritářů za cenu 719,50 Kč/akcie.

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.