Navigace

Další smíšená seance

Nervozita na globálních trzích pokračovala i dnes. Tituly, u kterých se do současné ceny promítají zejména budoucí očekávání, výrazně ztrácely, a naopak tituly, jejichž hodnota je z větší části založená na fundamentech, se relativně držely. Příkladem z domácí burzy může být Avast (-2,93 %) zastupující první skupinu a například Erste Group (+2,39%) ze skupiny druhé. Obdobně různorodý byl i zbytek indexu PX (-0,05 %), který zakončil den na červené nule. Akcie ČEZu (+0,39 %) zatím drží současné úrovně, kdy investoři v užší spolupráci se společností Vodafone vidí i jiné možnosti než akvizici, případně jiné formy financování než ty s výrazným dopadem na cash flow společnosti.

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.