Navigace

Výhled na březen: Rostou obavy z růstu výnosů státních dluhopisů

Březen naváže na únorové téma a tím bude vývoj na výnosech dlouhých státních dluhopisů. Analytici budou především sledovat, zda se stabilizuje vývoj, či zda se dále vyhrotí dynamika.

„Několik centrálních bankéřů i politiků, především v rámci EU, se již vyjádřilo, že aktuální růst výnosů není správný a mohl by narušit současné prozatím křehké oživení. O to více zajímavé bude sledovat nadcházející zasedání centrálních bank v USA a EU. Jen připomeneme, že prudký růst tzv. bezrizikových výnosů tlačí na valuace rizikových aktiv včetně akcií,“ říká Milan Vaníček, ředitel odboru analýz finančního trhu.

Zaostřeno na centrální banky

Finální schválení fiskálního balíku v USA ve výši 1,9 bilionu USD by podle názoru analytiků J&T Banky mělo být spíše již jen technického rázu.

Zasedání ECB by mělo přinést trhu informaci, že banka bude pokračovat ve své uvolněné měnové politice. Současně by měli bankéři trh ujistit, že situaci na trhu dluhopisů sledují a v případě nutnosti využijí svých nástrojů, aby vývoj usměrnili.

Zasedání Fedu by mělo vyznít v podobném gardu jako výše popsaná ECB. Navíc stále platí, že některé programy v rámci QE mají platnost do konce března. „Očekáváme, že tyto programy budou prodlouženy nejméně o další čtvrtletí. Jerome Powell již dříve uvedl, že Fed bude podporovat ekonomiku, dokud to bude nutné a dokud se nepřiblíží ekonomický vývoj stanoveným cílům centrální banky,“ uvádí Vaníček.

USA rozjely očkování naplno

Denní počty nakažených a postup v očkování budou nadále stěžejní témata. Zástupci USA se vyjádřili, že chtějí mít proočkovanou zemi do konce května. „S novými vakcínami a dosavadním průběhem to nemusí být nereálný vývoj,“ odhaduje Milan Vaníček. To by nadále podporovalo základní scénář postupné „normalizace“ ve druhé polovině letošního roku.

Březen by měl přinést lepší zprávy v tomto směru i pro EU, a to vzhledem k tomu, že se pravděpodobně přidá do boje i vakcína od Johnson & Johnson.

Od technologií k tradičním sektorům

V případě akcií bude březen zřejmě především o rotaci mezi sektory, která započala již v průběhu února. Technologie budou pravděpodobně pokračovat v mírném ústupu na úkor tradičních sektorů včetně finančních služeb, které jsou více odolné vůči růstu výnosů. Klasické sektory by rovněž měly získávat s blížící se normalizací nejen ekonomické situace. „Celkově pak může vývoj v rámci akciových indexů vyznít neutrálně,“ dodává Milan Vaníček.

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.