Navigace

Smutná zpráva pro český trh

Domácí trh zasáhla zpráva o tragickém skonu zakladatele skupiny PPF Group Petra Kellnera. Akcie Monety (-1,69 %) korigovaly páteční short squeeze, nicméně i tak zakončily den nad úrovní 80 Kč. Ztrácela i O2 CR, (-0,96 %). Další akcií s negativním vlivem na výkonnost indexu PX (-0,63 %) byl Avast (-2,12 %), který je jako technologický titul citlivý na volatilitu na amerických výnosech. Směrem k ceně na primárním trhu v Amsterodamu zamířil i nováček burzy CTP (-3,06 %). Naopak se celkem dařilo ČEZu (+1,10 %).

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.