Navigace

Praha končí na zelené nule

Pražská burza neudržela dopolední zisky a během poslední hodiny obchodování jich převážnou většinu odmazala. Velkou zásluhu na tomto vývoji měly finanční instituce, konkrétně Komerční banka odepsala 2,02 %, Moneta (-2,5 % na 78,5 Kč) pak neudržela klíčovou úroveň 80 Kč a za nadprůměrného objemu prošla bez zaváhání skrz. Naopak domácí trh podpořily ČEZ (+0,99 %), Avast (+1,45 %) a pojišťovna VIG (+1,89 %).

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.