Navigace

ČEZ: Zpětný odkup dluhopisů

Společnost oznámila nabídku zpětného odkupu dluhopisů u tří svých emisí. Jedná se o 1) 700 mil. USD s kupónem 4,25 % a splatností v roce 2022, 2) 750 mil. EUR s kupónem 5 % splatné v roce 2021 a 500 mil. EUR s kupónem 0,875 % splatné v roce 2022. Nabídka je platná od 6. do 19. dubna. U dolarové emise je aktuální výše dluhu 289 mil. USD, u eurové je pak maximální výše odkupu omezena hranicí 450 mil. EUR. Celkem by tedy společnost mohla odkoupit dluhopisy v maximální výši přibližně 18 mld. Kč. Předpokládáme, že se jedná částečně o snížení dluhu v souvislosti s divesticí rumunských aktiv a částečně příprava na budoucí refinancování emisemi s nižší úrokovou sazbou. Celkově tento krok povede ke snížení finančních nákladů.

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.