Navigace

PMČR: Dnes první obchodní den bez nároku na hrubou dividendu 1260 Kč

Dnes (7. 4.) je první obchodní den bez nároku na hrubou dividendu 1260 Kč u Philip Morris ČR. Navržená hrubá dividenda představuje 8,0% hrubý div. výnos. O dividendě bude rozhodovat distanční valná hromada, jejíž výsledek bude uveřejněn 28. 5. 2021.

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.