Navigace

Budou i centrální bankéři sledovat ceny nemovitostí?

Ceny bytů a domů v České republice byly na konci loňského roku meziročně vyšší o 9 %. U novostaveb byl nárůst cen dokonce 11 %. Hluboký ekonomický propad a všemožné restrikce kvůli nákaze covidem-19 měly nakonec nulový dopad na vývoj cen nemovitostí. Celkový růst cen nemovitostí zůstal na podobné úrovni jako za předchozí roky. Za posledních 6 let ceny nemovitostí vzrostly o 64 %, tomu odpovídá průměrné tempo růstu 8,5 % ročně.

Vývoj domácích cen nemovitostí není žádnou anomálií. V sousedním Slovensku, Rakousku či Německu poslední roky nemovitosti také každoročně zdražovaly o 6 až 7 %, vloni téměř o 9 %. V USA ceny domů delší dobu rostly v průměru o 5 % ročně, ale vloni se tempo růstu ve čtvrtém kvartálu zvýšilo až na 11 %.

Pro centrální bankéře je tento vývoj „ne-inflace“, protože ceny nemovitostí nejsou součást výpočtu spotřebitelské inflace. A tak centrální banky braly trh nemovitostní na zřetel pouze v otázce finanční stability. V tomto úhlu pohledu jsou rizika redukována na bilance bank a hlavní nástroje jsou pak různé limity pro poskytování hypoték.

Růst cen nemovitostí vyvolává společenské pnutí a následné reakce v politice. Zatím politika hledala řešení hlavně v regulaci trhu nemovitostí, výstavby. Vliv měnového prostředí zmínil málokdo. Změna přišla letos v únoru, kdy vláda na Novém Zélandu přikázala místní centrální bance, že musí nově v každé další změně měnové politiky zvážit dopady na ceny nemovitostí.

Může jít nejen o výjimečný, ale i symbolický krok. Nový Zéland před 30 lety jako první na světě začal měnovou politiku řídit podle inflačního cílení. Postupně se k tomuto režimu přidal téměř celý svět. Nastává i nyní další výhybka v historii centrálního bankovnictví?

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.